ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klimatoppmøte

Tema: klimatoppmøte

Ungdomspartia om COP27: Forventar at Noreg skal gå føre

Sundag 6. november starta årets klimatoppmøte COP27 i Sharm El-Sheikh, Egypt. Møtet varar fram til 18. november. Der skal politikarar, klimaaktivistar, forskarar og andre...

Regjeringa med nytt klimamål: Vil kutte 55 prosent av utsleppa innan 2030

– Klimaendringane tek ingen pause. Det har vi vorte minna om dei siste månadene, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på ein pressekonferanse i...

Greta Thunberg droppar klimatoppmøtet

– COP-ane vert hovudsakleg brukte som ei mogelegheit for leiarar og maktpersonar til å få merksemd ved å bruke mange ulike former for grønvasking....

Barnas klimarapport 2022: – Få barn føler at dei kan påverke politikarar

– Eg håpar at dei ikkje berre les rapporten, men at dei tek det vi seier og brukar det når dei skal ta avgjerder,...

Ny klimarapport: På veg mot 2,5 gradar oppvarming

Skal vi nå målet frå Parisavtalen om å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 gradar, er dei nasjonale utsleppsmåla frå verdas land ikkje høge...

COP27: – Frittalande, sjølvstendige, kritiske røyster har stort sett vorte stilna

6. november startar klimatoppmøtet i Egypt. Titusenvis av delegatar frå heile verda, verdsleiarar som klimaaktivistar, skal møtest i Sharm el-Sheikh for å diskutere klimakrisa...

Sårbare land krev global skatt for å betala for klimaskadane

Ifølgje The Guardian har nokre av dei mest sårbare landa i verda førebudd eit skriv som dei vil diskutera denne veka under FN si...

COP26: «Glade for at norsk dobbeltmoral fekk merksemd framfor heile verda»

Det er delte meiningar om klimatoppmøtet si slutterklæring, men éin ting er klart – alle er einige i at det er viktig å avgrense verdas...

Klimatoppmøtet vert kritisert for å vere «det mest ekskluderande noko sinne»

I forkant av årets klimatoppmøte melde COP26-president Alok Sharma at det skulle verte det mest inkluderande klimatoppmøtet noko sinne. Men halvvegs i COP26 melder aktivistar...

Samlar klimahistoriar frå heile verda for å gje håp og forståing

– Me samlar personlege historiar frå menneske over heile verda der dei fortel om korleis dei opplever klimaendringane, i tillegg til idéar og håp...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE