ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Juss

Tema: Juss

Kriselova er endeleg vedteken på Stortinget

Lovforslaget er behandla på rekordtid, etter at regjeringa la det fram torsdag førre veke. Det vart kraftig stramma inn av partia på Stortinget før...

Karak­ter­press: – For jusstu­denter, av jusstu­denter

Innlegget var først publisert i Universitas. Eg visste ikkje heilt kva eg gjekk til idet eg byrja på studiet i rettsvitskap ved Universitetet i Oslo....

Kan handskrifta avsløre deg?

Har du nokon gong forfalska foreldra dine si underskrift? Skrive ein lapp eller brev for hand, og prøvd å levere den anonymt? Eller kanskje høyrt...

– Klimasøksmål har vunne fram i andre land

Saka er henta med velvilje får uib.no. 4.januar blei den norske staten frikjent for brot på miljøparagrafen i Grunnlova, etter at Greenpeace og Natur og Ungdom...

Støttar anke i klimasøksmålet mot staten

Etter at dommen i klimarettssaka kom frå tingretten torsdag, har Natur og Ungdom og Greenpeace ein ankefrist på fire veker. I dag sende landsmøtet...

Åtvarar mot kutt i fri rettshjelp

– Det er svært synd at vi no står ovanfor den situasjonen at vi kanskje ikkje er i stand til å gje eit grunnleggjande...

Skal utdanna framtidige juristar i klart språk

– Klare og forståelege lover, forskrifter og offentlege dokument er viktig for demokratiet og rettstryggleiken. Men juridisk språk kan vera ganske komplisert. No skal...

Redde dommarar trekkjer seg

Borgarting lagmannsrett har fått fleire telefonar frå meddommarar som ønskjer å trekkje seg, etter at dommarane som frikjende tre menn for gruppevaldtekt, har vorte...

Får pris for å støtta nynorske studentar

Juristmållaget har gitt Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen Målprisen 2015. Dei får prisen for det gode arbeidet med nynorsk på det juridiske området,...

Arbeidsveke som tingrettsdommar

Saka var først publisert i Vest-Telemark Blad.  – Eg er ganske nervøs, men eg trur det blir veldig moro, seier Halvor Edland før den fiktive...
ANNONSE

MEIR OM Juss

MEST LESE