Klimasøksmålet utsett i Menneskerettsdomstolen

Behandlinga av det norske klimasøksmålet blir utsett av Den europeiske menneskerettsdomstolen, ifølgje klimaorganisasjonane.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Greenpeace og Natur og Ungdom, som er blant partane, varslar i ei pressemelding at EMD først skal behandle ferdig tre andre klimasaker.

Gina Gylver er leiar av Natur og Ungdom. Foto: Thor Due/Natur og Ungdom

– Det er positivt at domstolen ønskjer å slå fast kva overordna ansvar statar har for å vareta menneskerettane i møte med klimakrisa gjennom dei tre andre sakene. Utfallet av desse vil derfor vere viktig også for behandlinga av vår sak, seier Gina Gylver, leiar i Natur og Ungdom.

Natur og Ungdom, Greenpeace og seks unge aktivistar klaga i juni i fjor inn den norske staten for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) etter å ha tapt klimasøksmålet i Høgsterett i desember 2020.

Klagarane meiner at det strir mot grunnleggjande menneskerettar å opne for norsk oljeboring i Barentshavet under ei klimakrise.

Saker frå miljøvernarar i Portugal, Sveits og Frankrike skal behandlast før den norske.


Les om utviklingane som tyder på at klimajussen er i endring

Illustrasjonsfoto frå ei av markeringane til støtte for Klimasøksmålet mot staten. Foto: Terje Pedersen / NTB