ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Jobb

Tema: jobb

«Relevant erfaring» og CV: «Er ikkje motivasjon ein god grunn til å få jobb?»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribentane sine eigne haldningar. Vi høyrer ofte frå arbeidsgjevarar at dei ønskjer seg ungdom som er motivert...

Yrket mitt: Sondre (29) er animatør – mange tenker at PC-en gjer det meste

– Å kunne skape liv, truverd og personlegdom til ei rekke ulike karakterar, det å jobbe saman i team og kunne lære og inspirere...

Brenna skal leie nytt Ap-utval – skal få unge i arbeid

I tillegg opprettar Ap eit utval som skal utvikle ny helse- og velferdspolitikk. Dette skal leiast av både helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og...

Ny NHO-undersøking: Unge mest bekymra over jobbmoglegheiter og høge prisar

Auka prisar på renter, mat og straum toppar no lista over ting unge mellom 15 og 29 år bekymrar seg over. Sju av ti...

Arbeidstilsynet: – Unge arbeidstakarar skal ikkje ha nattarbeid

– Unge arbeidstakarar skal vernast ekstra mot arbeid som kan vere skadeleg for dei. Dette inneber at dei i endå større grad enn vaksne...

Slik påverkar statsbudsjettet lommeboka til deg under 25 år

Regjeringa har no lagt fram forslag til statsbudsjett for 2023. Krig i Europa, energikrise, terroråtak og tida etter pandemi er alle store ting dei...

Høg sysselsetjingsgrad blant unge vaksne med høgare utdanning i Noreg

Sett i samanheng med alle OECD-landa (Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling) er det unge i Noreg som har den høgaste sysselsetjingsgrada. Det fann den...

Lærar om streiken: – Eg erklærer med dette «quiet quitting»

Oslo har ikkje streika, men i solidaritet med KS-plaga skular erklærer eg med dette «quiet quitting». Leksehjelp? Niks. Ekstrakurs i engelsk etter skulen? Absolutely not....

Gif-designar Nora (29) får oppdrag frå Kylie Jenner

– Det beste med jobben er at det starta som ein hobby, og utvikla seg til ein jobb, og det kjennest ofte framleis ut...

Høgre vil la ungdom under 18 år jobbe til midnatt

Det skriv NRK. Høgre foreslår at ungdom i alderen 15 til 18 år i sommarjobb kan jobbe fram til midnatt. – I dag må dei slutte...
ANNONSE

MEIR OM Arbeidarpartiet

MEST LESE