ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Jobb

Tema: jobb

Utvikla internasjonal dataspelsuksess frå hybelen

I takt med auka digitalisering i samfunnet har det dukka opp fleire nye yrke, som ein for tjue år sidan berre kunne fantasere om...

Framtida.no søkjer frilans film- og seriemeldar

Er du engasjert i film? Er du kritisk og evnar å argumentera godt for meiningane dine? Då vil me gjerne ha søknaden din! Framtida.no søkjer...

Nesten vaksen: Slik sjekkar du som er ung skattemeldinga di

Denne saka var først publisert i mars 2022. Den dagen skattemeldinga di er klar, får du ein SMS eller e-post frå Skatteetaten med beskjed om...

Yrket mitt: Håkon (32) er miljøterapeut – og TikTok-yndling

– Eg tapar mykje pengar på å ikkje jobbe som vernepleiar, og det er veldig synd, seier Håkon Sand på e-post til Framtida.no. 32-åringen er...

Stadig fleire unge blir uføre, men få har forsikring

Ifølgje Nav var det 21.500 uføre i alderen 18 til 29 år ved utgangen av september i fjor. Tala viser at stadig fleire unge...

Yrket mitt: Sondre (29) er animatør – mange tenker at PC-en gjer det meste

– Å kunne skape liv, truverd og personlegdom til ei rekke ulike karakterar, det å jobbe saman i team og kunne lære og inspirere...

Brenna skal leie nytt Ap-utval – skal få unge i arbeid

I tillegg opprettar Ap eit utval som skal utvikle ny helse- og velferdspolitikk. Dette skal leiast av både helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og...

Ny NHO-undersøking: Unge mest bekymra over jobbmoglegheiter og høge prisar

Auka prisar på renter, mat og straum toppar no lista over ting unge mellom 15 og 29 år bekymrar seg over. Sju av ti...

Arbeidstilsynet: – Unge arbeidstakarar skal ikkje ha nattarbeid

– Unge arbeidstakarar skal vernast ekstra mot arbeid som kan vere skadeleg for dei. Dette inneber at dei i endå større grad enn vaksne...

Slik påverkar statsbudsjettet lommeboka til deg under 25 år

Regjeringa har no lagt fram forslag til statsbudsjett for 2023. Krig i Europa, energikrise, terroråtak og tida etter pandemi er alle store ting dei...

Høg sysselsetjingsgrad blant unge vaksne med høgare utdanning i Noreg

Sett i samanheng med alle OECD-landa (Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling) er det unge i Noreg som har den høgaste sysselsetjingsgrada. Det fann den...

Gif-designar Nora (29) får oppdrag frå Kylie Jenner

– Det beste med jobben er at det starta som ein hobby, og utvikla seg til ein jobb, og det kjennest ofte framleis ut...
ANNONSE

MEIR OM yrket mitt

MEST LESE