Framsida Tema Jernbane

Tema: jernbane

Før Dovre fell

Eg skal innrømme at eg lenge har hatt ein draum om å bli forfattar. Dimed må eg òg innrømme at eg er glad for...

Rekordmange vil bli lokførar – Lokførartvillingane gler seg

Lokførerskolen fekk 1162 søkarar i år. Det er ny rekord. – I fjor auka me talet på studieplassar frå 120 til 144. I år smeller...

Toginteressa har eksplodert – men reisande klagar over dårleg tilbod

Ferske tal frå Entur viser ein betydeleg auke i salet av utanlandsbillettar i sommar. Salet av interrailbillettar auka med 35 prosent, medan vanlege strekningsbillettar...

Vil ha sovekapslar på tog

Aktivist-halvtimen, som beskriv seg sjølv som eit initiativ som tar tak i miljøproblem, har teikna eit utkast til det dei meiner bør vere nattoga...

Klart for nattog til Europa?

Det europeiske miljøbyrået peikar på grensekryssande nattog som ei av løysingane for å få ned flytrafikken. Back on track, eit europeisk nettverk for grensekryssande tog,...

Vil at folk deler sovekupé for å spare miljøet

I dag må du tinge ein heil tomannskupé til 930 kroner, sjølv om du reiser åleine på nattoget. I tillegg må du kjøpe vanleg...

Tesla-hurtigtoget Hyperloop sette fartsrekord

Hyperloop One, eitt av selskapa som prøver å sette Hyperloop-konseptet ut i live, offentleggjorde denne veka resultata frå ei prøvekøyring av sitt friksjonsfrie hurtigtog...

«Buss for tog» kostar 100 millionar kroner

Denne sommaren er 400 bussar frå Sør-Noreg til Nord-Trøndelag leigde inn for å erstatte togruter som er innstilte. Bakgrunnen er at Bane Nor vil...

Finst det noko tøffare enn tog?

– I verkelegheita gjekk dette toget i 180 kilometer i timen, seier Erlend Klopstad Hernar frå Knarrevik, og vrir om på fjernkontrollen. Lego-modellen av det...

Stor auke i togreiser med hurtigtog

I dag er det eitt år sidan SJ starta opp trafikken med X 2000 mellom Oslo og Stockholm. Det har gjeve ein vekst i...
ANNONSE

MEIR OM jernbane

MEST LESE