ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Jan Tore Sanner

Tema: Jan Tore Sanner

Slik gjekk folkerøystingane

I Fitjar kommune i Hordaland sa heile 80 prosent av innbyggjarane nei til samanslåing med Stord, mens resultatet i nabokommunen var resultatet motsett –...

Kampen for storkommunen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte Fagerlia vidaregåande skule i dag, tysdag. Elevane ved skulen har dei siste månadane danna eit politisk rollespel kalla...

Skulda for tvangssamanslåing

I oppropet skuldar dei kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) for å tvinge norske kommunar til å slå seg saman. – Eg skulle ønske...

– Det blir svindyrt å vera liten kommune

– Arbeidarpartiet er mot tvangssamanslåing av norske kommunar. Derfor seier vi nei til forslaget frå regjeringa til nytt inntektssystem for kommunane, fordi vi meiner...

Små kommunar kan få mindre pengar

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) foreslår å kutte i tilskotet til kommunar som vel å vere små. – Regjeringa tvingar fram kommunesamanslåing,...

Vil gi meir makt til veljarane

Regjeringa sender denne veka ut på høyring eit forslag til endring i vallova som skal gi veljarane større innverknad på kva for politikarar som...

Kommunalministeren sjekka Hafast

Saka var først publisert i Vikebladet Vestposten. Kommunalministeren, og nummer to i Høgre bak statsminister Erna Solberg, Jan Tore Sanner, fekk seg ein liten beinstrekk...

Kommunalministeren svarar distriktsopprør

Før sommaren sende ei rekkje politiske parti, kommunestyre og eldreråd brev til Statsministerens kontor (SMK) på oppmoding frå kommunestyret i Førde. SMK sende det...

E39-strekke på høyring

– Ferjefri E39 er eitt av dei store samferdselsprosjekta til regjeringa og kjem til å gi eit viktig løft for konkurranseutsett næringsliv, seier kommunal-...

Språkrådet uroa for nynorsken

Fungerande språkdirektør Roy Kristiansen meiner det er viktig at regjeringa følgjer opp den gjeldande språkpolitikken og sikrar nynorskbrukarane eit sterkt vern når nynorskkommunar blir...

Større kommunar skal få meir å gjere

– Med større kommunar må det bli mindre statleg detaljstyring. Det har vore ein viktig premiss, både frå ekspertgruppa og frå KS, seier Sanner...

Ho er «Årets trekkhund»

I skarp konkurranse med ei rad andre statlege verksemder fekk Statens innkrevjingssentral klarspråkprisen for 2014. – Juryen er spesielt imponert over måten vinnaren tilpassar tenestene...
ANNONSE

MEIR OM Jan Tore Sanner

MEST LESE