ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Jan Tore Sanner

Tema: Jan Tore Sanner

E39-strekke på høyring

– Ferjefri E39 er eitt av dei store samferdselsprosjekta til regjeringa og kjem til å gi eit viktig løft for konkurranseutsett næringsliv, seier kommunal-...

Språkrådet uroa for nynorsken

Fungerande språkdirektør Roy Kristiansen meiner det er viktig at regjeringa følgjer opp den gjeldande språkpolitikken og sikrar nynorskbrukarane eit sterkt vern når nynorskkommunar blir...

Større kommunar skal få meir å gjere

– Med større kommunar må det bli mindre statleg detaljstyring. Det har vore ein viktig premiss, både frå ekspertgruppa og frå KS, seier Sanner...

Ho er «Årets trekkhund»

I skarp konkurranse med ei rad andre statlege verksemder fekk Statens innkrevjingssentral klarspråkprisen for 2014. – Juryen er spesielt imponert over måten vinnaren tilpassar tenestene...

Sanner: – Ingen fleire byfylke

Ein «Oslo-status» vil bety å overta alle oppgåver frå fylkeskommunen, og få status som både kommune og fylke. Berre 17 prosent av dei spurde...

– Slutt med å laga barn

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) tok onsdag kveld turen til Stord for å opna det første folkemøtet om kommunereforma i Sunnhordland. Han...

Halvparten i gang med reform

Først i løypa er Sandefjord, Andebu og Stokke. Fredag signerte ordførarane i dei tre Vestfold-kommunane utgreiinga om å slå seg saman. Kommunestyra får forslaget til...

Storberget: 4H-kuttet bryt med lovnadene

4H Norge er blant dei frivillige organisasjonane som opplevde kutt i budsjetta då statsbudsjettet vart lagt fram sist veke. Særleg er det landbruksminister Sylvi...

Ungdomsreformen

Det skulle diskuterast korleis ungdom kan påverka lokaldemokratiet, spesielt sett i lys av den planlagde kommunereformen. Kva vil større kommunar ha å seia? Korleis...

Kastar ut frivillige organisasjonar

4H, Skogselskapet, Landbruksselskapet og Hageselskapet har i dag til saman 61 kontorplassar hjå fylkesmennene i Noreg. I tillegg til gratisleige har dei kunne nyte...
ANNONSE

MEIR OM Jan Tore Sanner

MEST LESE