ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Jan Tore Sanner

Tema: Jan Tore Sanner

– Identitet ikkje avhengig av kommunegrenser

– Identiteten vår er knytt til kvar vi bur og det som ligg der, som til dømes idrettslaget. Han er ikkje avhengig av administrative grenser....

Tar fram pisken i 2017

Regjeringa lokkar med gåver og romslege støtteordningar for å få kommunane til å slå seg saman. Men dei kommunane som ikkje lar seg overtale,...

– Ikkje godt nok Sanner

Dei einskilde kommunane skal sjølve finne ut korleis dei løyser ei eventuell samanslåing av små nynorskkommunar med store bokmålskommunar. Det er bodskapen frå kommunal-...

Sanner går for tvang

Regjeringa ønskjer i utgangspunktet at kommunar skal slå seg saman frivillig, men i utkastet til eit såkalla R-notat, eit fortruleg notat som blir sendt...

Føreslår kraftig kommunekutt

Det må vere minst 15.000-20.000 innbyggjarar i kvar kommune for at dei skal kunne yte kvalitetsmessig gode tenester, fastslår utvalsleiar og professor Signy Irene...

Jublar for stemmerett

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn frå Venstre spør i eit skriftleg spørsmål Sanner om korleis regjeringa vil følgje opp evalueringa. Torsdag kom svaret frå Sanner. Der...

«Superminister» vil flytte makt

– Eg er oppteken av at vi skal flytte meir makt og ansvar til kommunane, seier Sanner til NTB umiddelbart etter at han har...
ANNONSE

MEIR OM Distriktspolitikk

MEST LESE