Planane Statens vegvesen har for ferjefri E39 mellom Stord og Os, som inneheld ulike traséalternativ, skal no ut på høyring.

(NPK-NTB):
(NPK-NTB):

– Ferjefri E39 er eitt av dei store samferdselsprosjekta til regjeringa og kjem til å gi eit viktig løft for konkurranseutsett næringsliv, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Han sa måndag ja til at Statens vegvesen kan sende ut planane for strekninga på høyring. Forslaget inneheld fleire alternative traséval, i tillegg til tilrådinga frå Vegvesenet til kva alternativ som bør greiast ut vidare.

Berørte kommunar kan kome med innspel til trasévalet.

– Dette er eit stort og viktig prosjekt som gjeld fleire kommunar, seier Sanner. (©NPK)

LES OGSÅ: – Ferjefri E39 må skrinleggast

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.01
ANNONSE