ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Isbre

Tema: Isbre

Isbreane smeltar i sommarheten

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har denne veka starta målingane av ti isbrear og isfonna Juvfonne for å sjekke nøyaktig kor mykje snø som...

Turistar risikerer liva ved isbreane

– Ved breen kan det rase is og stein. Når det hamnar i elva, kan det skape flaum, fortel Anne Rudsengen i Statens naturoppsyn Rudsengen...

Full retrett for norske isbrear?

Isbrear har vore ein særeigen del av det norske landskapet i fleire tusen år, skildra av kunstnarar og omtykte av turistar og fastbuande. Men...

10 ting du ikkje visste om havet

Saka er publisert med løyve frå Havforskingsinstituttet. 1 . Kor mye vatn er det i havet? Havet er stort. Det dekker 71 prosent av overflata til...

Forskarar: Dette må vi gjere for å redde isbreane

Isbrear, eller massar av snø og is som ligg på land og er i rørsle, dekkjer 10 prosent av landmassa vi har på jorda...

11 kvadratkilometer isbre smelta bort kvart år

Totalt 326 kvadratkilometer av norske isbrear er blitt borte på 30 år, viser ei kartlegging. Tala kjem fram i ei doktorgradsavhandling skriven av Solveig Havstad...

Breitbart og Sunnmøringen

KOMMENTAR: Kva har ei lokalavis på Vestlandet og nettstaden tidlegare eigd av Trump-rådgivar Steve Bannon til felles? Jo, begge avisene omtalar resultata frå ei forskargruppe...

Jostedalsbreen blir stadig mindre

– Isen her har trekt seg tilbake 130 meter på tre år. Det er ganske mykje, seier Hallgeir Elvehøy til NTB ved Nigardsbreen, ein...

Dramatisk utvikling

Det viser dei årlege målingane Norsk Bremuseum gjennomfører ved fire brear. LES OGSÅ: Bekymra for breane Dystre målingar – Vi kan ikkje trekkje konklusjonar ut ifrå ein sommar,...
ANNONSE

MEIR OM Isbre

MEST LESE