ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Inkludering

Tema: Inkludering

Deler om livet med sjeldan hudtilstand: – Eg har alltid halde det skjult

– På sosiale medium ser ein som regel perfekte menneske med perfekte liv, det er lite av influensarar som deler når dei er nedfor....

Tyskland let transpersonar velje om dei vil spele på herre- eller damelag

Medan fleire internasjonale idrettsforbund forbyr transkvinner frå å delta i kvinneidretten, gjer det tyske fotballforbundet det motsette. DFB vil la transpersonar og spelarar som er...

Megan Rapinoe om transforbod i idrett: – Støttar inkludering av transpersonar 100 prosent

Berre i 2022 har minst seks amerikanske statar innført lover som stenger transjenter ute frå å delta i idretten som jenter. I 2021 innførte...

Sasha (25) får ikkje delta i Ekstremsportveko som seg sjølv: – Dei vil berre ha alle transkvinner ut

– Sanninga er at eg hatar å prate om dette, spesielt på sosiale medium og på offentlege plattformer. Det er både veldig personleg og...

«Så lenge mine menneskerettar er partipolitisk, så er Pride nødvendig»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne meiningar. Ei fargerik tid er rundt hjørnet når vi går inn i juni. Ein...

Lagar kjønnsnøytral bunad: – For nokre betyr det mykje

– For mange betyr det ingenting at vi lagar kjønnsnøytrale bunader, men for nokre betyr det mykje. Eg ønsker at vi skal vere ein...

KFUK-KFUM beklagar skaden organisasjonen har påført skeive

Tidlegare denne veka beklaga Bispemøtet dei historiske haldningane sine til homofili i samband med at det var 50 år sidan avkriminaliseringa av homofili i...

Den norske kyrkja erkjenner å ha påført homofile og lesbiske stor skade

Søndag markerte Bispemøtet at det er 50 år sidan opphevinga av straffelova paragraf 213 med å erkjenne at haldningane deira har påført stor skade og...

Språkrådet går inn for hen

Dersom rettskrivingsforslaget vert vedteke, kan det kome inn i ordbøkene allereie til våren eller tidleg haust, ifølgje Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet. Definisjonen i ordbøkene vil då...

FpU-leiaren om avkolonisering av akademia: – Diskriminering og rein rasisme

– Eg reagerer kraftig på at nokon tar til orde for å fjerne forfattarar på bakgrunn av deira hudfarge, etnisitet eller kjønn, såkalla avkolonisering...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE