ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgare utdanning

Tema: Høgare utdanning

Dette førte ungdom ut i gatene

– Ungdommar er allereie engasjerte. Utfordringa er å få tak i dei, seier Merima Maja Brkic (29), som er rådgjevar for Storbritannia sin statsminister...

Manglar munnleg trening

– Utfordringa til mange studentar ligg i det å bryte «lydmuren», altså å tore å snakke høgt framfor ei gruppe menneske, seier Rigmor Mogård,...

Trainee også for humanistar

Årets trainee-stillingar famnar vidt, frå Aker Solutions til Bergen kommune, og Trainee Vest vil utfordre fleire studentar til å tenke utradisjonelt. Eivind Olsvik, prosjektleiar for...

Ein av tre slit økonomisk

Delen studentar med sårbar økonomi er tre gonger så høy som i resten av folkesetnaden. Det kjem fram i helse- og trivselsundersøkinga til studentane som...

– Øydelegg idyllen i bygardane

– Folk kjem heim i halv tretida. Vi vaknar til hoiing, skriking og diskusjonar om ein skal gå på nachspiel. Heile nabolaget får med...

– For dårleg rådgjeving

Ungdommens fylkesting i Hordaland går inn for strengare krav til rådgjevinga elevane får. – Nokre får den hjelpa dei treng, men diverre ikkje alle. Rådgjevinga...

Éin av fem nøgde med skuleråd

1. mars er fristen for å søkja vidaregåande utdanning. 15. april er fristen for å søkja høgare utdanning. Men mange av ungdommane som skal...

Robotar – frå kreftkur til sexleketøy

«Ein kan få så gode robotar at fleire og fleire føretrekk dei framfor levande menneske.» Mats Høvin, førsteamanuensis i informatikk Henriette har skadd beinet sitt....

Unge forskarar ynskjer lokal kontakt

Vest-Telemark-konferansen i Vrådal torsdag samla meir enn 200 personar. Temaet var innovasjon og nyskaping. Dette er nødvendig for å vidareutvikle næringslivet og auke folketalet...

Forsmak på arbeidslivet

– Eg synes det fungerte veldig bra. Det har vore ei nyttig erfaring for meg og er ein flott ting kunne vise til seinare....
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE