Sandra Borch planlegg å levere ny masteroppgåve i desember

Tidlegare utdanningsminister Sandra Borch (Sp) skal levere ei ny masteroppgåve. Planen er at ho leverer i desember.

NPK-NTB
Publisert

– Eg reknar med dette er ein av få masterar som kjem til å bli lesen av veldig mange. Eg skal vere veldig nøye med kjeldetilvising, seier tidlegare forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch (Sp) til NRK.

Ho har meldt seg opp til master ved UiT – Noregs arktiske universitet. Målet er å levere i desember og på den måten få tilbake grada si i januar. Då vil det vere eitt år sidan dei første skuldingane om plagiat kom.

Borch fråtredde ministerposten sin då det vart funne fleire tilfelle av tekstlikskap mellom hennar og andre oppgåver. Nesten ein tredel av oppgåva var plagiert.

Borch skal skrive om nasjonal tryggleik og beredskap i offentlege anskaffingar.

– Eg kjem til å bruke juli her på kontoret i Oslo for å komme i gang. Når Stortinget startar til hausten igjen, blir det vekedagar på stortingsjobb og helgane på masterskriving, seier Borch.