ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Hav

Tema: Hav

Oljesøl får fisk til å oppføre seg som fulle folk

Oljesøl får korallrevfisk til å ta dårlege val, har eit internasjonalt forskarteam frå Havforskinga, USA og Australia funne ut. Forskarane undersøkte seks ulike sortar...

Dette veit forskarane om plast i havet

Då forskarane frå Universitetet i Bergen opna magesekken på kvalen som stranda utanfor Sotra i januar 2017, kunne dei trekke ut rundt 30 plastposar...

Har du sett ein raud leikebåt?

Miljøsenteret sjøsette i 2014 og 2015 til saman 240 slike småbåtar for å sjå kor havstraumane fører dei. Forskingsprosjektet er eit samarbeid med skipsverftet...

Ryddeaksjon langs heile kysten

Denne veka skal det ryddast langs heile kysten frå nord til sør. Aksjonen vert leia av Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon, og interessa er stor. –...

Ingen veit kvifor blåskjela forsvinn

Dei siste seks åra har det stadig kome meldingar til Havforskingsinstituttet om blåskjel som er blitt borte – frå plassar der dei «alltid» har...

Klimakrise for korallreva

Store delar av barriererevet nordaust i Australia står i fare for å bli øydelagt av klimaendringar, viser ny rapport. Dei 2000 kilometerane kalla Great Barrier...

Vil kartlegge alt som lever på jorda

Alle bakteriar, sopp, planter og dyr skal kartleggast i prosjektet kalla Earth BioGenome Project, skriv Science. Prosjektet og dei førebels resultata vart lagt fram på...

Oksygenmangel krympar fisken

Fisken i havet har vorte mindre, og til no har forskarane meint at årsaka låg i dei kommersielle fiskeria. Ifølgje ein ny norsk studie...

Småreker fulle av forureining

Nyleg rapporterte eit forskarteam frå Newcastle University om funna sine frå to av dei djupasta havområda i verda. Resultata er «ekstraordinære», konkluderer marinøkolog og hovedforfattar...

Forskarar finn plast på havbotnen

Forskarar ved Noregs geologiske undersøking (NGU) har funne mikroplast i botnprøvar. NGU har no sendt ytterlegare åtte prøver frå Norskehavet, Lofoten og Finnmarkskysten til...
ANNONSE

MEIR OM Hav

MEST LESE