ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Hav

Tema: Hav

Fiskarar bidreg til reinare hav

Førebels er det hamnene i Egersund, Ålesund og Tromsø som er involverte i prosjektet, fortalde Kjersti Busch frå bedrifta Salt under Hold Norge Rent-konferansen...

Verdshava kan stiga fortare enn venta

Den globale oppvarminga har skapt nye is-lag i innlandsisen som blokkerer smeltevatnet og hindrar det i å trekkje ned i snølaga under. I staden...

Fryktar ny hybridhummar

Denne arten er uønskt i Noreg. Ekstra urovekkjande er det at den eine hummaren har befrukta egg, og analysane viser at ein lokal europeisk...

Slår hav-alarm

– Fiskepresset på ei rad arter aukar trass i at 90 prosent av dei kommersielle fiskebestandane i verda allereie er fullt utnytta eller overfiska....

Spår dramatisk auke av stormflo og flaum

– Vi kan vente at flaumar som før berre skjedde kvart 200. år, vil inntreffe årleg i byar som Bergen og Stavanger i dei...

Klimaforskarar på djupt vatn

Klimaendringane får havnivået til å stige, men visste du at det stig raskare på Vestlandet enn på Austlandet? Det høyrest ut som ein klisjé, men...

CO2 forsurar livet til havdyra

– Resultata frå 2014 viser ein generell nedgang i pH-verdiane i dei overvaka havområda fordi hava tek opp meir karbondioksid (CO2), som gjer at...
ANNONSE

MEIR OM Hav

MEST LESE