ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Grunnskulen

Tema: grunnskulen

Ein av fire grunnskulelærarar har opplevd vald og truslar

Skuletilsette er ei av dei mest utsette yrkesgruppene for vald og truslar, skriv Arbeidstilsynet i ei pressemelding. Ein av fire lærarar på grunnskulen har opplevd...

Staten vil ha slutt på betaling i skulane

– Vi ser at det er ein del ulovleg praksis, og difor vel vi å ha tilsyn med skulane, seier Mats Petter Sydengen, som...

Kort forklart: Må eg vere med på skulegudsteneste?

Det korte svaret er: Nei, du treng ikkje vere med på ei skulegudsteneste. Grunnskulen i Noreg har kristne røter, og religionen var ein gong ein...

Lærarar fortvilar over ny kunstig intelligens

Den kunstige intelligens-teknologien «ChatGPT» vart sleppt av selskapet Open AI sist veke og er alt teken i bruk av norske elevar. Dataprogrammet kan gjere...

Regjeringa skal teste nye eksamensformer

– Dagens eksamensform er gamaldags, urettferdig og lar ikkje elevane vise kva dei faktisk kan. Det skriv Freddy André Øvstegård (SV) på e-post til Framtida.no....

Fleire elevar melder inn mobbesaker – svært mange vinn fram

Av sakene som vart behandla våren 2022, fekk 93 prosent av elevane medhald i at aktivitetsplikta var broten, og at skulen ikkje hadde gjort...

Rekordhøgt karaktersnitt for avgangselevane i grunnskulen

Det skriv Utdanningsdirektoratet (Udir). No har dei gjennomsnittlege standpunktkarakterane for avgangselevane i grunnskulen skuleåret 2021–2022 vorte publisert. Avgangselevane i år hadde i gjennomsnitt 43,4 grunnskulepoeng. Det...

Utdanningsdirektoratet skal vurdere om eksamen skal skrotast for godt

Utdanningsdirektoratet jobbar no med å tilpasse eksamen til fagfornyinga og dei nye læreplanane, som kom i 2020. – På litt lengre sikt vil direktoratet òg...

Regjeringa avlyser eksamen – AUF og Elevorganisasjonen jublar

På ein pressekonferanse fredag morgon vart det klart at regjeringa avlyser alle ordinære eksamenar også i år som følgje av koronasituasjonen, likt som i...

Utdanningsdirektoratet tilrår å avlyse vårens eksamen

– Pandemien har påverka kvaliteten i opplæringa, men i ulik grad. Elevane har difor hatt ulike rammer for opplæring og vil ha ulikt grunnlag...
ANNONSE

MEIR OM Eksamen

MEST LESE