ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Framandspråk

Tema: framandspråk

– Ikkje avslutt støtta til latinundervisning!

I økonomiplan til Rogaland Fylkeskommune for 2018–2021 blir det føreslått å avslutte den ekstra finansieringa fylket gir til språklinene arabisk og latin. Latinelevane på...

Ny forsking: Alkohol gjer deg betre i framandspråk

Forskarar ved universiteta i Maastricht, Liverpool og King's College London har forska på om ein blir betre i framandspråk av å drikka alkohol, skriv...

Fleire vil studere fransk og tysk

– Vi tolkar dette som ei aukande interesse for framandspråk. Eg har tru på at det kan komme eit oppsving i åra framover, seier...

Finske elevar får sleppe svenskundervising

Regjeringspartiet i Finland, Sannfinländerna, har drive gjennom ei forsøksordning der utvalde finske elevar slepp å lære svensk på skulen. I praksis handlar det om ei...

Måtte omsetja eksamen sjølv

Me har språktestar for å kunna evaluera folks språkferdigheiter. Bergenstesten/Trinn 3-prøva finst for å sjekka at norsktalande utlendingar er dyktige, sjølvstendige språkbrukarar. Desse testane er...

Elevar med dysleksi slepp framandspråk

Elevane må sjølv søkje Fylkesmannen om fritak for karakter og eksamen. Ordninga er mellombels, men kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen seier dei jobbar for å...

Korleis seier ein hei på samisk?

Eg kan seie hei på engelsk. Eg kan seie hei på fransk. Eg kan seie hei på spansk, og eg kan seie hei på...

Krev at Sverige seier unnskyld

 – Det finst mange ulækte sår, seier Bengt Niska, ordførar i Svenska tornedalingars riksförbund ifølgje Svenska Dagbladet. Organisasjonen krev no at regjeringa i Sverige set...

Desse norske orda er unike

Forskning.no fortel at då Henrik Ibsens «En folkefiende» skulle nyleg omsetjast frå originalspråket til åtte ulike språk oppdaga omsetjarane at dei sleit med ein...

Fleirspråkleg eventyrstund

Saka var først i Vikebladet Vestposten Laurdag 24. januar skal Ulstein Folkebibliotek ha ei lita eventyrstund med tolking på arabisk og-/ eller somalisk på biblioteket....
ANNONSE

MEIR OM framandspråk

MEST LESE