ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Framandspråk

Tema: framandspråk

– Alle skular burde tilby teiknspråk

– Det er vanskeleg å ikkje bruke munnen, seier Emilie Waage. 16 elevar er samla til ettermiddagsundervising på Nydalen vidaregåande skule. Der får ungdom frå...

Kor mykje irsk kan du?

*Mange takk til Cathinka Dahl Hambro ved Universitetet i Oslo for kyndig irskrettleiing!

Utval vil ha færre timar framandspråk på vidaregåande

Det regjeringsoppnemnde Lied-utvalet skal foreslå endringar i den vidaregåande opplæringa. Dei foreslår at timetalet med framandspråk blir redusert, utan å gå nærare inn på...
ANNONSE

MEIR OM Vidaregåande skule

MEST LESE