Lied-utvalet foreslår å kutte i talet på timar med tysk, fransk og spansk i vidaregåande. Språklærarar er bekymra for nivået blant norske elevar.
NPK-NTB
NPK-NTB

Det regjeringsoppnemnde Lied-utvalet skal foreslå endringar i den vidaregåande opplæringa. Dei foreslår at timetalet med framandspråk blir redusert, utan å gå nærare inn på kor stor reduksjonen skal vere.

I tillegg foreslår utvalet at elevar som ikkje har hatt framandspråk på ungdomsskulen berre treng å ta to år framandspråk på vidaregåande, ikkje tre, som i dag.

Tyskforum reagerer

Andrea Vaske, leiar i Tyskforum som er foreininga til norske tysklærarar, meiner det er heilt bakvendt å kutte ned på talet på timar i eit samfunn der internasjonale relasjonar er viktigare enn nokon gong.

– Forslaget strid med uttalte mål frå styresmaktene om at norske elevar skal lære seg å snakke minst eitt framandspråk godt nok, ved sida av engelsk. For å komme opp på eit visst nivå, blir det òg kravd nok timar med øving og undervisning, seier Vaske til Aftenposten.

Unio-leiar Ragnhild Lied har leiar arbeidet til Lied-utvalet.Foto: Bo Mathisen

Vil satsa på engelsk

Unio-leiar Ragnhild Lied, som har leia utvalet, seier forslaga om redusert timetal i framandspråka må sjåast i samanheng med mellom anna behovet for auka engelskkunnskapar.

– Norske elevar sluttar med engelsk allereie etter første klasse på vidaregåande. Når dei byrjar på høgare utdanning, er det mange som har svake formelle engelskkunnskapar, seier Lied.

________________________________________________

Du opplever kulturen i eit nytt land på ein heilt anna måte dersom du snakkar språket, skriv Tomine Berge. Ho er TAF-elev ved Knarvik vidaregåande. Foto: Privat
Oppdatert: torsdag 11. juni 2020 09.54
ANNONSE