ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Framandspråk

Tema: framandspråk

Måtte omsetja eksamen sjølv

Me har språktestar for å kunna evaluera folks språkferdigheiter. Bergenstesten/Trinn 3-prøva finst for å sjekka at norsktalande utlendingar er dyktige, sjølvstendige språkbrukarar. Desse testane er...

Elevar med dysleksi slepp framandspråk

Elevane må sjølv søkje Fylkesmannen om fritak for karakter og eksamen. Ordninga er mellombels, men kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen seier dei jobbar for å...

Korleis seier ein hei på samisk?

Eg kan seie hei på engelsk. Eg kan seie hei på fransk. Eg kan seie hei på spansk, og eg kan seie hei på...

Krev at Sverige seier unnskyld

 – Det finst mange ulækte sår, seier Bengt Niska, ordførar i Svenska tornedalingars riksförbund ifølgje Svenska Dagbladet. Organisasjonen krev no at regjeringa i Sverige set...

Desse norske orda er unike

Forskning.no fortel at då Henrik Ibsens «En folkefiende» skulle nyleg omsetjast frå originalspråket til åtte ulike språk oppdaga omsetjarane at dei sleit med ein...

Fleirspråkleg eventyrstund

Saka var først i Vikebladet Vestposten Laurdag 24. januar skal Ulstein Folkebibliotek ha ei lita eventyrstund med tolking på arabisk og-/ eller somalisk på biblioteket....

Vil snakka spansk på ferie

Heile 97 prosent av dei spurde spanskelevane trekte fram nettopp dette som ein av grunnane til at dei valde språket. Halvparten av dei kunne...

– Bør satsa meir på språkfag

Frå 2005 til i år har talet på søkjarar til eit språkstudium ved Universitetet i Bergen (UiB) gått ned med 28 prosent. Ved NTNU...

Spelar seg til betre engelsk

Eit svensk forskingsprosjekt stadfestar no det som mange lærarar lenge har peika på, at dei som bruker mykje tid på interaktive dataspel, får eit...

Snart kan Skype omsetja på direkten

 Det er Teknisk Ukeblad som skriv om saka. Der kan du og sjå ein video av demonstrasjonen. LES OGSÅ: – Lediggang er rota til alt...
ANNONSE

MEIR OM framandspråk

MEST LESE