ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Forureining

Tema: Forureining

Den paradoksale veksten i norsk reiselivsnæring

Den globale trenden i turisme er at turistar søkjer etter autentiske opplevingar: Storslått natur, det urørte, friske og ekte. Noreg treff denne trenden særs godt...

Turistmagnetar slit med avføring og forsøpling – no krev politikarar turistskatt

Listetoppane til SV, Raudt, KrF og Venstre i Nordland ønsker innføring av ein turistskatt, mens Sp og Aps listetoppar meiner staten må bidra meir...

Må betale for å levere natursøppel

Mange har på eige initiativ gått i gang med private ryddeaksjonar etter den triste historia om kvalen som hadde fått magen full av plast. Fleire...

Bekymra for forureina luft

Undersøkinga gjort av byrået M3 på oppdrag for Blueair, viser også at nesten like mange er redde for konsekvensane lufta har for helsa deira,...

Kvart sjuande barn pustar giftig luft

Barna lever i dei områda på kloden med størst luftforureining. – Luftforureining er ei avgjerande medverkande årsak til at omkring 600.000 barn under fem år...

Lågaste syrenivå på 80 år

Ikkje sidan før industrialiseringa skaut fart på 1930-talet har syrenivået vore så lågt. Dei oppløftande målingane kjem frå undersøkingar av iskappa på Grønland og er...

2050: Meir plast i sjøen enn fisk

 Dagens bruk og kast av plast i verda gjer både stor skade i naturen og fører til store økonomiske tap, ifølge rapporten. Minst åtte millionar tonn...

Noreg felt i Efta-domstolen

Domstolen i Luxembourg meiner det har vore for høge nivå av skadeleg forureining både på Austlandet, Vestlandet og i Midt-Noreg. «Noreg har ikkje innfridd...

Så mange døyr av dårleg luft

Dei fleste av dei ramma, nærare 75 prosent, døydde av slag og hjarteinfarkt løyst ut av å puste inn forureina luft over lengre tid. Resten...

Menneskeskapte menneskeendringar

Det finst ein korall i fjorden nedanfor Nordstrand. Korallen bygger eit sambu, eit korallrev. Korallrevet er eit komplekst kollektiv. Kvar korall utfører sin einskilde...
ANNONSE

MEIR OM Kjærleik

MEST LESE