Restar av ballongar er den farlegaste typen plastavfall for sjøfugl som trur plasten er mat, ifølgje forskarar i Australia.
NPK-NTB-DPA
NPK-NTB-DPA

Forskarane har sett på dødsårsaka til over 1.700 sjøfugl som høyrde til 51 ulike artar.

Ein tredel av dei døde fuglane hadde ete plast eller anna søppel. Ein av konklusjonane til forskarane er at mjuk plast er farlegare for fuglane enn hardplast.

– Ballongar eller ballongrestar var det marine søppelet som hadde størst sannsyn for å forårsake død, seier Lauren Roman, hovudforfattaren bak den nye studien.

– Det verker som bitar av hardplast passerer raskare gjennom fordøyingssystemet. Mjuk plast har større sannsyn for å bli komprimert og forårsake dødelege blokkeringar, seier Roman.

Han understrekar samtidig at begge typane søppel er farlege for fuglar.

Over 6 millionar tonn søppel blir anslått å hamne i havet i verda kvart år. 80 prosent av dette blir anteke å vere plast.

Les også om Maria (23), som lagar fuglar av plasten som drep sjøfuglane:

 

Oppdatert: sundag 3. mars 2019 16.07

LES OGSÅ

ANNONSE