ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Folkehelse

Tema: folkehelse

Tannhelsestøtte fell bort for 25- og 26-åringar

Helsepolitisk talsperson for SV Marian Hussein seier til Dagbladet at ordninga blir endra etter at Tannlegeforeningen varsla at dei ville klage Noreg inn for...

Noreg er det minst lykkelege landet i Norden – naboland toppar lista

Dei nordiske landa kjem som vanleg best ut på den årlege lykkekåringa, og i kjend stil kaprar Finland førsteplassen, framfor høvesvis Danmark og Island. Noreg...

Noreg nedover på lukkemålingar: – Ulikskap er ein stor lykketjuv

– FHI ser ikkje på lukke i form av begjær og nyting, altså. Me studerer livskvalitet, som handlar om tryggleik og opplevinga av både...

Regjeringa har vurdert å forby tobakk for kommande generasjonar

Regjeringa har også diskutert å forby smakstilsett snus. – Noreg har vore eit land som sette seg i førarsetet i folkehelsearbeidet. Det er viktig for...

Gonoré spreidde seg kraftig i 2022 – held fram i 2023

Gonoré-smitten auka mykje dei siste ti åra før pandemien, særleg blant menn som har sex med menn. Koronaen sette ein effektiv brems på spreiinga,...

«Tannbleiking – kroppspresset ingen snakkar om»

Dette er eit meiningsinnlegg, som gjev uttrykk for skribenten sine meiningar. Tennene er også ein del av kroppen. Du høyrer det kanskje når folk snakkar...

Einsame studentar har ein meir usunn livsstil

Det skriv Forskning.no. Mange studentar slit med einsemd. Det er spesielt vanleg i byrjinga av studietida, når ein gjerne har flytta til ein ny stad...

Bokmelding: Bootcamp for psyken – Den perfekte boka for å nå nyttårsforsetta 

Maria Abrahamsen (f.1992) er psykolog og forfattar og er kjent som TikTok-psykologen @psyktdeg. Ho starta kontoen under pandemien for å nå ut til ungdom...

FHI: Auka førekomst av menstruasjonsforstyrringar etter Pfizer-vaksine blant unge jenter

Det er vanleg med menstruasjonsforstyrringar blant jenter i denne alderen, men førekomsten er høgare hos dei som har fått éin vaksinedose frå Pfizer, ifølgje...

Unge kvinner er dårlegast på å sjekke seg for livmorhalskreft

I den mest utsette gruppa, kvinner mellom 25 og 39 år, er det framleis heile 30 prosent som ikkje sjekkar seg for livmorhalskreft, viser...
ANNONSE

MEIR OM folkehelse

MEST LESE