ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Folkehelse

Tema: folkehelse

Bruken av sovemedisin har dobla seg blant ungdom

3,7 prosent av ungdom bruker no middel fått av lege for å kunne sove betre, skriv NRK. Enkelte sovemiddel vart 1. januar 2020 reseptfrie. Det finst...

Etterlyser betre undervisning om menstruasjon: – Læraren må slå ned på ekle kommentarar frå gutar

– Undervisning om menstruasjon må engasjere alle kjønn. Gutar treng å lære og forstå. Det seier generalsekretær i Care Norge Kaj-Martin Georgsen i ein e-post til Framtida.no. Kommentarar...

Norske jenter føler seg «skitne» under mensen

– Det er store og alvorlege konsekvensar av at så mange kvinner føler skam rundt det som er ein naturleg del av livet –...

Studie: Den psykiske og fysiske helsa til studentane er forverra

Årets resultat frå Studentenes helse- og trivselsundersøking (SHoT) blir presentert digitalt måndag. Dette er ei tilleggsundersøking til SHoT for å sjå spesielt på effektane...

Legeforeiningsleiar vil endre teieplikta for 16-åringar

Leiaren for Norsk foreining for allmennmedisin meiner foreldre bør få informasjon om helsa til barna fram til dei er myndige, skriv Aftenposten. – Ein 16-åring...

Fleire vel berekraftig kosthald

9.000 personar deltok i undersøkinga, som skal gi eit bilete av helsa til befolkninga, trivsel og levevanar. Svara i undersøkinga blir ikkje presenterte før 29....

Livmorhalskreft kan vere borte i 2039

Kreftforma tek årleg livet av rundt 300.000 kvinner globalt, og dei som vert diagnostiserte har låg gjennomsnittsalder. I ein ny, internasjonal studie reknar forskarar med...

Rekordlåge aborttal – FHI meiner korona har påverka

Det har ein tydeleg samanheng med koronapandemien, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) på nettsidene sine. Det vart registrert 11.081 svangerskapsavbrot i 2020. Så lågt har aldri talet vore...

34 prosent av yngre vaksne opp i vekt under pandemien

Pandemien har både påverka aktivitetsnivå, vekt og kosthald, viser undersøkinga frå Folkehelseinstituttet (FHI). 34 prosent av dei mellom 18 og 24 år har gått opp...

FHI: Ny koronavariant kan gjere epidemien meir krevjande

– Potensielt kan det bli meir krevjande å handtere epidemien dersom dette viruset, eller andre meir smittsame variantar av viruset, skulle få stor utbreiing....
ANNONSE

MEIR OM Korona

MEST LESE