ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Folkehelse

Tema: folkehelse

Legeforeiningsleiar vil endre teieplikta for 16-åringar

Leiaren for Norsk foreining for allmennmedisin meiner foreldre bør få informasjon om helsa til barna fram til dei er myndige, skriv Aftenposten. – Ein 16-åring...

Fleire vel berekraftig kosthald

9.000 personar deltok i undersøkinga, som skal gi eit bilete av helsa til befolkninga, trivsel og levevanar. Svara i undersøkinga blir ikkje presenterte før 29....

Livmorhalskreft kan vere borte i 2039

Kreftforma tek årleg livet av rundt 300.000 kvinner globalt, og dei som vert diagnostiserte har låg gjennomsnittsalder. I ein ny, internasjonal studie reknar forskarar med...

Rekordlåge aborttal – FHI meiner korona har påverka

Det har ein tydeleg samanheng med koronapandemien, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) på nettsidene sine. Det vart registrert 11.081 svangerskapsavbrot i 2020. Så lågt har aldri talet vore...

34 prosent av yngre vaksne opp i vekt under pandemien

Pandemien har både påverka aktivitetsnivå, vekt og kosthald, viser undersøkinga frå Folkehelseinstituttet (FHI). 34 prosent av dei mellom 18 og 24 år har gått opp...

FHI: Ny koronavariant kan gjere epidemien meir krevjande

– Potensielt kan det bli meir krevjande å handtere epidemien dersom dette viruset, eller andre meir smittsame variantar av viruset, skulle få stor utbreiing....

Undersøking blant unge: Éin av seks opplevde vald eller overgrep då Noreg stengde

Særleg barn og unge i låginntektsfamiliar og funksjonshemma vart ramma av vald og overgrep i denne perioden, melder VG. Volden skjer heime 3.575 ungdommar i alderen 13–16...

Ny FHI-undersøking: Éin av tre studentar føler seg einsame

– Psykisk helse og livskvalitet blir prega av smitteverntiltaka. Men framtidsoptimismen er høg, sannsynlegvis fordi folk veit at situasjonen er mellombels, og dei gler...

Presidenttrio vil trygge vaksinerredde amerikanarar

Dei tidlegare presidentane Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton er alle villige til å få koronavaksine framfor kameraet for å trygge vaksineskeptiske...

Professor om psykosomatiske lidingar: – Mange trur det betyr «fake»

– Psykosomatiske lidingar er underkommunisert i utdanninga. Det fell mellom to stolar, då det ikkje er reine somatiske lidingar, men heller ikkje reine psykiske...
ANNONSE

MEIR OM folkehelse

MEST LESE