ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Elevorganisasjonen

Tema: Elevorganisasjonen

Set skulen i arbeid!

I engelsktimane kjem reiseskildringane på løpande band – på verkstaden og i bedrifta flyg dei tekniske termene i handbøkene rett over hovudet på elevar...

Lei av dårlege råd

Axel Fjeldavli har overteke som leiar i Elevorganisasjonen. Kampsakene er klare. – Rådgjeving, sluttvurdering og fagopplæring er dei tre sakene vi har valt å prioritere....

Krev oppfølging av mobbe-tiltak

Trass i Mobbemanifest, mange presseoppslag og regjeringslovnader – talet på elevar som blir mobba går ikkje ned. Ifølgje Elevundersøkinga som blei lagt fram på...

Like mange blir mobba

Nesten 30.000 elevar svarar at dei blir mobba fleire gonger i månaden. – Vi er glade for å sjå den positive tendensen til at det...

Snur om narko- razzia på skulane

I dag har Stortinget diskutert om narkorazziar skal bli vanleg på skular over heile landet. På førehand hadde ein samsrøystes Justiskomite gått inn for...

Skal tala elevane si sak

– Vi skal ta problema i skulen ut frå klasseromma og inn på kontoret til Kristin Halvorsen, sa han i talen til Elevtinget. Fjeldavli kjem...

Skal jobbe for ungdom i Nepal

Første november skal ungdomsskuleelevar og elevar i den vidaregåande skulen jobbe for samle inn pengar til Strømmestiftelsen. – Vi er overlykkelege for å bli tildelt...

– Norske elevar er fantastiske

– Norske elevar er fantastiske, dei har eit fortrinn som mange elevar frå andre land ikkje har: Stor demokratisk forståing, samfunnsengasjement og evne til...

Elevmakt skal gje betre skule

Andreas Borud, leiar i Elevorganisasjonen, opna i dag det 13. ordinære Elevtinget, med over 500 engasjerte elevrepresentantar til stades. I opningstalen fokuserte han på...

– Elevar finn ueigna lærarar

Arne F. Opsahl, rektor på Sandvika vgs, seier til Framtida at skulen har praktisert prøveundervising som supplement til vurdering av formell kompetanse, erfaring, intervju...
ANNONSE

MEIR OM Elevorganisasjonen

MEST LESE