ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Elevorganisasjonen

Tema: Elevorganisasjonen

Like mange blir mobba

Nesten 30.000 elevar svarar at dei blir mobba fleire gonger i månaden. – Vi er glade for å sjå den positive tendensen til at det...

Snur om narko- razzia på skulane

I dag har Stortinget diskutert om narkorazziar skal bli vanleg på skular over heile landet. På førehand hadde ein samsrøystes Justiskomite gått inn for...

Skal tala elevane si sak

– Vi skal ta problema i skulen ut frå klasseromma og inn på kontoret til Kristin Halvorsen, sa han i talen til Elevtinget. Fjeldavli kjem...

Skal jobbe for ungdom i Nepal

Første november skal ungdomsskuleelevar og elevar i den vidaregåande skulen jobbe for samle inn pengar til Strømmestiftelsen. – Vi er overlykkelege for å bli tildelt...

– Norske elevar er fantastiske

– Norske elevar er fantastiske, dei har eit fortrinn som mange elevar frå andre land ikkje har: Stor demokratisk forståing, samfunnsengasjement og evne til...

Elevmakt skal gje betre skule

Andreas Borud, leiar i Elevorganisasjonen, opna i dag det 13. ordinære Elevtinget, med over 500 engasjerte elevrepresentantar til stades. I opningstalen fokuserte han på...

– Elevar finn ueigna lærarar

Arne F. Opsahl, rektor på Sandvika vgs, seier til Framtida at skulen har praktisert prøveundervising som supplement til vurdering av formell kompetanse, erfaring, intervju...

Utfordrar politikarane på skule

Før sommaren spurte Framtida.no Elevorganisasjonen om dei kunne koma med ti viktige spørsmål om skulen som me kunne stilla til politikarane. Her er dei ti...

Slik blir den nye ungdoms- skulen

Allereie frå og med hausten 2012 kan ungdomsskuleelevar få 1,5 timar meir valfag i veka, dersom kunnskapsminister Kristin Halvorsen får det som ho vil....
ANNONSE

MEIR OM Elevorganisasjonen

MEST LESE