ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Eksamen

Tema: Eksamen

Norsk studie: Eksamenssvar frå ChatGPT vart avslørt i 6 av 10 tilfelle

Forskarane bad 15 kollegaer om å vurdere ti svar på eit spørsmål frå ein eksamen som hadde vorte halde ved Universitetet i Agder (UiA)...

Den nye leiaren i Elevorganisasjonen vil lære leiing og å lage burgar av Obama

«Eksamen blir avvikla.» Om den påtroppande leiaren for Elevorganisasjonen vakna opp til si draumenyheit i morgon, hadde det vore at kampen for ei ny sluttvurdering,...

Skulepolitisk ønskeliste til jul: «Elevane fortener meir enn fine ord i år»

Jula nærmar seg med stormsteg, og snart er nok eit semester over. Det har vore eit kaotisk skuleår prega av gjeninnføring av fråværsgrensa, eksamen og...

Regjeringa skal teste nye eksamensformer

– Dagens eksamensform er gamaldags, urettferdig og lar ikkje elevane vise kva dei faktisk kan. Det skriv Freddy André Øvstegård (SV) på e-post til Framtida.no....

Gå på kafé, ta pausar og dropp internett – dette er studentleiarane sine beste eksamenstips

Eksamenstida nærmar seg med stormskritt. Her er arbeidsutvalet i Norsk Studentorganisasjon sine aller beste eksamenstips: Sett av ein til to heile dagar på kafé – Mitt eksamenstips...

Stor nedgang i elevar som prøver å forbetre karakterane

Ny statistikk frå Utdanningsdirektoratet viser at talet på forsøk på å forbetre vidaregåande-karakterane har gått markert ned det siste året. For skuleåret 2020/2021 var...

Avlyser ikkje eksamen

– Lærarstreiken får ingen konsekvensar for eksamen, slo kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fast på ein pressekonferanse onsdag. – Eksamen er ein viktig del av sluttvurderinga...

Elevorganisasjonen om streiken: – Kan få betydning for eksamen

Denne hausten streikar norske lærarar som følgje av at Utdanningsforbundet og KS ikkje har vorte einige i årets lønsoppgjer. Frå tysdag 13. september er 6368 norske...

Rekordhøgt karaktersnitt for avgangselevane i grunnskulen

Det skriv Utdanningsdirektoratet (Udir). No har dei gjennomsnittlege standpunktkarakterane for avgangselevane i grunnskulen skuleåret 2021–2022 vorte publisert. Avgangselevane i år hadde i gjennomsnitt 43,4 grunnskulepoeng. Det...

Dette er nytt: Munnleg-praktisk eksamen og fråværsgrenseretur

Mellom anna vil elevar med dysleksi eller betydelege lesevanskar få tettare oppfølging i form av lesestøtte når dei skal gjennomføre nasjonale prøver i engelsk...
ANNONSE

MEIR OM Skule

MEST LESE