ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Eksamen

Tema: Eksamen

Gå på kafé, ta pausar og dropp internett – dette er studentleiarane sine beste eksamenstips

Eksamenstida nærmar seg med stormskritt. Her er arbeidsutvalet i Norsk Studentorganisasjon sine aller beste eksamenstips: Sett av ein til to heile dagar på kafé – Mitt eksamenstips...

Stor nedgang i elevar som prøver å forbetre karakterane

Ny statistikk frå Utdanningsdirektoratet viser at talet på forsøk på å forbetre vidaregåande-karakterane har gått markert ned det siste året. For skuleåret 2020/2021 var...

Avlyser ikkje eksamen

– Lærarstreiken får ingen konsekvensar for eksamen, slo kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fast på ein pressekonferanse onsdag. – Eksamen er ein viktig del av sluttvurderinga...

Elevorganisasjonen om streiken: – Kan få betydning for eksamen

Denne hausten streikar norske lærarar som følgje av at Utdanningsforbundet og KS ikkje har vorte einige i årets lønsoppgjer. Frå tysdag 13. september er 6368 norske...

Rekordhøgt karaktersnitt for avgangselevane i grunnskulen

Det skriv Utdanningsdirektoratet (Udir). No har dei gjennomsnittlege standpunktkarakterane for avgangselevane i grunnskulen skuleåret 2021–2022 vorte publisert. Avgangselevane i år hadde i gjennomsnitt 43,4 grunnskulepoeng. Det...

Dette er nytt: Munnleg-praktisk eksamen og fråværsgrenseretur

Mellom anna vil elevar med dysleksi eller betydelege lesevanskar få tettare oppfølging i form av lesestøtte når dei skal gjennomføre nasjonale prøver i engelsk...

Stressa for eksamen? Her får du tips frå studentpsykologen!

Kjenner du tida ikkje heilt strekker til før eksamen, og du får ilt i magen berre av tanken? Då kan desse tipsa frå Magnus Lia, psykolog...

Kunnskapsministeren fredar eksamen

– Regjeringa har ikkje bede Utdanningsdirektoratet om å skrote eksamen eller ein plan om å avvikle eksamen som institutt, slo Brenna fast overfor Stortinget...

Utdanningsdirektoratet skal vurdere om eksamen skal skrotast for godt

Utdanningsdirektoratet jobbar no med å tilpasse eksamen til fagfornyinga og dei nye læreplanane, som kom i 2020. – På litt lengre sikt vil direktoratet òg...

Regjeringa avlyser eksamen – AUF og Elevorganisasjonen jublar

På ein pressekonferanse fredag morgon vart det klart at regjeringa avlyser alle ordinære eksamenar også i år som følgje av koronasituasjonen, likt som i...
ANNONSE

MEIR OM Eksamen

MEST LESE