ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Eksamen

Tema: Eksamen

Asheim om studentfusk: – Lova må presiserast

Rekordmange studentar er i år tekne i fusk og stengt ute frå høgare utdanning. Studentar som blir tekne i fusk blir som hovudregel stengt...

Student brukte 3,9 prosent av eigen tekst på eksamen – utestengd i eitt år

Studenten plagierte 194 ord av si eiga, tidlegare eksamensoppgåve, skriv Agderposten. Det svarte til 3,9 prosent av det nye svaret. Sjølvplagieringa førte til utestenging sidan 21-åringen...

Munnleg eksamen vert avlyst – håpar det skapar ro

Framtida.no oppdaterer saka.  – Det er grunn til å tru at karantene og smitte vil røre ganske mange av dei som er involverte i eksamen....

Skular over heile landet blir ramma av streik: Streikeviljen større enn på mange år

Meklinga mellom Unio og KS førte ikkje fram, og dermed blir over 7.000 kommunale tilsette, svært mange av dei lærarar, tekne ut i streik...

VGS-elevar: «Det einaste rettferdige i år er at alle eksamenar blir avlyste»

Vi har opplevd å ha fått mesteparten av undervisninga vår på raudt nivå. Det inneber vekslande dagar med fysisk undervisning på skulen og digital...

Ber om forklaring frå statsforvaltaren om avlysing av munnleg eksamen i Grenland

– Me har gjennom Utdanningsdirektoratet tatt kontakt med statsforvaltaren for å få ei nærare forklaring for dei vurderingane og den rettleiinga som er gitt...

FHI: Opp til kommunane å vurdera om munnleg eksamen kan gjennomførast

Før helga gjekk seks kommunar i Grenlandsområdet ut og sa at dei hadde avlyst munnleg eksamen for tiande trinn på grunn av ei heilskapsvurdering...

Fylkesordførarar ber Melby avlyse munnleg eksamen

Fylkesordførarane møtte Melby tysdag ettermiddag. Berre éin fylkesordførar har ikkje skrive under på eit brev som er sendt til Melby, men Høgres fylkesordførar i Agder,...

Avlyser munnleg eksamen i Grenland – Oslo vurderer òg avlysing

Seks kommunar i Grenland blei fredag samde om å avlysa munnleg eksamen i tiande klasse. Kommunane grunngjev dette med ei totalvurdering, som tar vare...

Elevrådsleiar er uroa for at elevar vil føle seg nøydde til å møte sjuke på eksamen

– Noko ein har vore klare på heile skuleåret er at elevar med symptom ikkje skal møte på skulen. Korleis er denne avgjerda forsvarleg?...
ANNONSE

MEIR OM Eksamen

MEST LESE