ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Dyrevelferd

Tema: Dyrevelferd

La høna sjå sola

Vi samlar borna og malar egg i vene pastellfargar. Påska nærmar seg, og for dei fleste vert assosiasjonen vekt om nettopp egg. Påskeegg fylt...

Regjeringa foreslår nye innstrammingar i dyrevelferdslova

Mattilsynet skal få moglegheit til å omplassere dyr som er tatt i mellombels forvaring, mot viljen til eigaren, ifølgje eit lovendringsforslag frå regjeringa. Samtidig blir...
Tiger

Instagram vil ha slutt på selfie med dyr i fangenskap

Saka var først publisert hjå ABC Nyheter.  Ei undersøking frå i haust avslørte ei valdsam vekst i talet på selfiar med ville dyre. Sidan 2014...

Å drepa eit dyr på ein «human» måte er framleis å drepa det – og det er galt

Ifølgje det vanlege synet på dyreetikk i Vesten er det ikkje det å drepa eit dyr som er problemet; problemet er å påføra dyret...

– Verste mishandlinga av ville dyr i Norge nokon gong

Grunnen er nedslaktinga av villreinen i Nordfjella, som foreininga omtalar som den verste mishandlinga av ville dyr i Noreg nokon gong. – Mattilsynet grunngjev nedslaktinga...

Strengare krav til pelsdyrnæringa

Det skjer etter ei oppmoding frå Stortinget i januar. – Næringa har lagt fram eit utkast til dyrevelferdsprogram, som har vore ute på høyring. Det...

Frp druknar småbønder i kjøt

Overproduksjonen av sauekjøt i landet er massiv. Kjøtberga på sentrale fryselager veks. Vi eksporterer hundrevis av tonn med kjøt billig til utviklingsland. Sauebøndene her...

Julius: menneske om natta, sjimpanse om dagen

28. desember 1979 kom sjimpansen Julius til verda i Kristiansand dyrepark. Dette blei starten på eit liv mange av oss har fått ta del...

Eit skjebneval for heile landet

Dette innlegget er eit svar til Agnes Hoshovde Bernes i Hordaland Unge Venstre, som skreiv innlegget «Eit skjebneval for dyra». Det er kjekt å sjå at...

Eit skjebneval for dyra

Det er snart val, og dersom ein ser på meiningsmålingane så kan det sjå ut som at me kan få ei regjering sett saman av...
ANNONSE

MEIR OM Dyrevelferd

MEST LESE