ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Dyrevelferd

Tema: Dyrevelferd

Farmen-Samuel kjempar imot bruken av CO2 i samband med slakting av gris

– Eg er nøgd med responsen kampanjen so langt har fått. Me ynskjer å informere folk om kva som skjer med grisene, seier Samuel Rostøl,...

Kattar blir forlatne i ferien

– Det er vanskeleg å seie kor mange kattar som blir forlatne. Kattar er flinke til å skjule seg, og samstundes kan det vere...

Angelica har fostra 26 kattar: – Givande å hjelpe eit levande vesen

– Eg hugsar ikkje heilt korleis det starta. Eg skulle eigentleg ha hund. Men eg ville ikkje ha hund åleine på Grünerløkka. Så såg...

La høna sjå sola

Vi samlar borna og malar egg i vene pastellfargar. Påska nærmar seg, og for dei fleste vert assosiasjonen vekt om nettopp egg. Påskeegg fylt...

Regjeringa foreslår nye innstrammingar i dyrevelferdslova

Mattilsynet skal få moglegheit til å omplassere dyr som er tatt i mellombels forvaring, mot viljen til eigaren, ifølgje eit lovendringsforslag frå regjeringa. Samtidig blir...
Tiger

Instagram vil ha slutt på selfie med dyr i fangenskap

Saka var først publisert hjå ABC Nyheter.  Ei undersøking frå i haust avslørte ei valdsam vekst i talet på selfiar med ville dyre. Sidan 2014...

Å drepa eit dyr på ein «human» måte er framleis å drepa det – og det er galt

Ifølgje det vanlege synet på dyreetikk i Vesten er det ikkje det å drepa eit dyr som er problemet; problemet er å påføra dyret...

– Verste mishandlinga av ville dyr i Norge nokon gong

Grunnen er nedslaktinga av villreinen i Nordfjella, som foreininga omtalar som den verste mishandlinga av ville dyr i Noreg nokon gong. – Mattilsynet grunngjev nedslaktinga...

Strengare krav til pelsdyrnæringa

Det skjer etter ei oppmoding frå Stortinget i januar. – Næringa har lagt fram eit utkast til dyrevelferdsprogram, som har vore ute på høyring. Det...

Frp druknar småbønder i kjøt

Overproduksjonen av sauekjøt i landet er massiv. Kjøtberga på sentrale fryselager veks. Vi eksporterer hundrevis av tonn med kjøt billig til utviklingsland. Sauebøndene her...
ANNONSE

MEIR OM kjøt

MEST LESE