Seks av ti er uroa for dyrevelferda

Stadig fleire av oss tenkjer på dyrevelferd og berekraft når vi vel kva vi skal ha på matfatet.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det går fram av ein fersk studie basert på to spørjeundersøkingar blant norske forbrukarar i alderen 18–70 år, skriven på oppdrag for Sjømat Noreg, Dyrevernalliansen og Innovasjon Noreg.

Seks av ti bekymra seg for velferda til landbruksdyret eller fisken, og tre av ti sa at dei hadde late vere å kjøpe ei matvare på grunn av bekymring for levekåra til dyret. Kylling var det produktet flest hadde late vere å kjøpe.

Annechen Bahr Bugge er forskar hjå Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Foto: OsloMet

– Dei fleste stoler på at produksjonsdyr og oppdrettsfisk i Noreg lever under gode forhold, seier SIFO-forskar Annechen Bahr Bugge i ei pressemelding.

Ho har gjennomført undersøkinga saman med Alexander Schjøll.

Etterlyser betre dyrevelferd for dyra vi et

Mange meinte at dyrevelferda for dyra vi et bør vernast betre. Særleg gjaldt dette for kylling og oppdrettsfisk, men også gris.

– Heile sju av ti meinte at gris bør vernast betre, seier Bugge.


Illustrasjonsbilde av to kyllingar. Foto: Karim MANJRA/Unsplash