Ein forskingsrapport viser at blekksprutar, krabbar og hummarar kan føle smerte og ubehag. No er dyra tekne inn i den nye bristiske dyrevernslova.
Ingvild Eide Leirfall

Den britiske regjeringa går no gjennom ei stor omskifting i dyrevelferdslovene. Eit av dei siste lovforslaga, The Animal Welfare (Sentience) Bill, er å formelt anerkjenne dyr som sansande vesen – at dei kan føle glede, smerte og andre kjensler.

– Nasjon med dyreelskararar

Når ein forankrar at dyr er sansande i lova, må alle nye lover ta med i rekninga at dyr kan føle kjensler som glede eller smerte, skriv dei i ei pressemelding.

– Som ein nasjon med dyreelskarar burde me ikkje venta mindre enn å gi sansande vesen den rettslege anarkjenninga dei utan tvil fortener, seier han i pressemeldinga.

Les også: Seks av ti er uroa for dyrevelferda

Originalt berre virveldyr

Regjeringa har no lagt til blekksprut-artar og krepsdyr på lista over artar som skal vera inkluderte i den nye lova.
Det betyr at mellom andre hummarar, blekksprutar og krabbar er blant dyra som Storbritannia no vil klassifisere som sansande vesen.
Den opphaveleg lova såg berre på dyr med ryggrad (virveldyr) som sansande, og eksluderte andre dyr. På grunn av ein ny forskingsrapport som viser at også hummar, krabbe og blekksprut kan føle ubehag og smerte, har dei lagt til desse dyreartane.

Burde Noreg innføre dyrepoliti?

Burde Noreg innføre dyrepoliti?

Ja, eg elskar dyr61
Nei, eg bryr meg ikkje2
Usikker5
Svar totalt: 68

Den nye lova vil:

  • formelt anerkjenne dyr som sansande vesen når
  • starte ein komité med ekspertar for å sikra tverrpolitisk lovgjevzing som tek omsyn til dyr sine sansar
  • sikre at statsrådar oppdaterer parlamentet på råd frå komitéen
Lord Zac Goldsmith, dyrevelferdsminister i Storbritannia. Foto: gov.uk

Dyrevelferdsminister, Lord Goldsmith, seier i at Storbritannia alltid har leia veg på dyrevelferd.

– Forskinga er no klar på at blekksprutdyr og krepsdyr kan føle smerte, og dimed er det berre rett at dei er dekt under denne viktige lova.

Les også: Trur robotdelfinar kan få slutt på delfinar i fangenskap

Først med dyrevernslov

Storbritannia var det første landet i verda som innførte ei lov for å verna om dyr i 1822, då dei innførte The Cruel Treatment of Cattle Act og seinare Protection of Animals Act i 1911.

Nyleg utvida dei også strafferamma for dyreplageri frå seks månadar til fem år.

Den norske dyrevelferdslova inkluderer pattedyr, fuglar, krypdyr, amfibiar, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier.

Les også: Brukar Tinder for å finne eigarar til forlatne dyr

Illustrasjonsfoto: Marliese Streefland / Unsplash, kollasj Framtida.no
Oppdatert: fredag 25. februar 2022 14.49

LES OGSÅ

ANNONSE