ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Distrikt

Tema: distrikt

Snart 5,3 millionar innbyggjarar i Noreg

Det gir ein folketilvekst på 38.500 menneske, eller 0,7 prosent i 2017. Netto-innvandringa er framleis høgare enn fødselsoverskotet slik det har vore i nokre år...

KrF går tilbake i 145 av dei 149 minste kommunane

Senterpartiet er den store vinnaren og største parti i distriktskommunane, ifølgje Nationens gjennomgang av valresultatet. Samtidig gjorde KrF sitt dårlegaste val sidan mellomkrigstida, og enda så vidt...

Agnes Ravatn: – Eg likar hyggetyranniet i Oslo

– Viss eg hadde visst då eg var 15 at eg skulle bu i Valevåg då eg var 34, ville eg ha tatt livet...

Drikkevatnet kan bli dyrare – spesielt i distrikta

– Vi har berekna at oppgraderingsbehovet av vatn- og avløpsanlegga kan bety ein auke i vatn- og avløpsgebyra på fire prosent årleg, seier Toril...

Distrikta heng etter i utbygginga av fiberbreiband

– Vi fryktar eit digitalt klasseskilje mellom by og land i Noreg, seier Trond Skjellerud, administrerande direktør i Eidsiva breiband til Dagens Næringsliv. Han etterlyser...

Slik skal dei unge lokkast heim

– Når statlege verksemder vert plasserte i heile landet, kan fleire få spanande karrieremoglegheiter i det lokalmiljøet dei kjem frå, og dermed kunna flytta...

Auka flyavgifter rammar Distrikts-Noreg

Selskapet listar opp ei rekke nye og endra avgifter som inneber fleire millionar i ekstra utgifter, skriv Dagsavisen. – Flyseteavgifta er utan tvil den som...

– Feil å tenkje at viss du forlèt byen, seinkar du ambisjonen

– Det er ei feilkopling veldig mange gjer at viss du flyttar ut av eit sentrum, seinkar du ambisjonen samtidig. Den feilkoplinga meiner finst...

Senterpartiet yppar til helseduell

– Sentraliseringspolitikken til Høie svekkjer den lokale beredskapen. Helsa til folk er like viktig uavhengig av kvar du bur, seier Vedum til NTB. Helseministeren skal...

Kvinnekrøll og homosurr

Innlegget var først publisert i Panorama, Høgskolen i Molde si nettavis. Dette vil føre til at det ikkje blir fødd nok ungar til at vi...
ANNONSE

MEIR OM distrikt

MEST LESE