ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Distrikt

Tema: distrikt

Elevar i distrikta vel oftare yrkesfag

Ei undersøking frå SSB finn at elevar frå urbane og rurale strok ofte vel ulike retningar når dei skal ta steget vidare frå ungdomsskulen. Nærmare 68 prosent...

Japan betalar innbyggjarar for å flytte til bygda

Den japanske hovudstaden Tokyo har fått over tre gonger så mange innbyggjarar sidan 1950 og tel i dag over 36 millionar menneske. No vil myndigheitene...

«Bygda – vi kan tilby meir enn gjengrodde stader og dårleg dekning»

Innlegget var blant finalistane i retorikkonkurransen «Ta ordet!» og er republisert med løyve frå forfattaren. Eg treng bygda, og det gjer du òg. Med mindre...

Fleire jenter enn gutar vil flytta frå bygda

– Skal vi seie det enkelt så verkar det som om gutane trivest godt same kvar dei bur, medan jenter ser ut til å...

Lange køar for å køyre opp

Det har vore lange køar for oppkøyring fleire stader. Situasjonen har normalisert seg etter pandemien på mindre stadar, men det er framleis stor pågang i...

Helene (25) flytta heim – sakna tilbod for unge single

– Som singel ung vaksen opplevde eg at det var lite å gjere for oss på Kvitsøy. Dei fleste er enten tilknytt idrettslaget eller...

Vil ha nasjonalt kollektivkort – transportforskar meiner billigare enkeltbillettar er betre

Etter forslag frå Senterungdommen gjekk Senterpartiet inn for eit nasjonalt kollektivkort på sitt landsmøte første helga i juni. – Hovudpoenget er at det må bli...

Færre bruktbutikkar for klede i distrikta

– Utfordringa med å drive bruktbutikk på bygda er kundegrunnlaget, seier Kristin Hareide i Fretex til NRK. Sjølv om gjenbruk er i vinden, er det ikkje...

Dette meiner ungdommen kan sikra tilflyttarar til bygda

– Me føreslår at det skal leggjast til rette for fjernarbeid. Då kan ein arbeide i eit stort internasjonalt firma og kanskje sitje på...

Berre tre av ti jenter vil tilbake til bygda dei vaks opp i

Til samanlikning trur 45 prosent av distriktsgutane at dei kjem til å bu i bygda. Tala viser òg at dess mindre sentralt jentene bur,...
ANNONSE

MEIR OM Mobbing

MEST LESE