ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Diskriminering

Tema: Diskriminering

«Håndbok mot rasisme» skal hjelpe lærarar i klasserommet: – Ingen born er fødde med rasistiske haldningar

– Boka er ikkje ein fasit på korleis jobbe mot rasisme, men den er eit konkret verktøy som kan stimulere til engasjement, refleksjon og...

Rullestolbrukarar blir sjeldnare innkalla til jobbintervju

Det er ein ny studie frå Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslomet som viser at rullestolbrukarar sjeldnare blir innkalla på jobbintervju. Studien viser at sannsynet for å...

«Skal det bli lov å diskriminere barn?»

FNs barnekonvensjon gjeld for alle barn. Uansett. Men slik er det ikkje for ei sårbar gruppe barn i Noreg. Deira rettar har lenge blitt...

Nytt nederlag for funksjonshemma sine rettar i Stortinget: – Skuffande

I dag stemte Stortinget over kor vidt FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) skulle bli teken inn i norsk lov. Forslaget var eit representantforslag frå...

CRPD på Stortinget: «Likestillingsministeren søv på jobb»

9. mars er dagen Stortinget skal stemme over kor vidt funksjonshemma sin rettskonvensjon (CRPD) skal verte teken inn i norsk lov. Politikarane skal stemme...

Johanna (24) om å vere bifil: «Eg har blitt kalla for pervers og ekkel»

I januar i 2021 publiserte SSB si første undersøking som omhandla både seksuell orientering og seksuell tiltrekning. Det viktigaste å ta frå denne er...

Rapport om rasisme i Bergen vekkjer uro

I rapporten til Bergen kommune om «strukturell rasisme i Bergen», kjem det mellom anna fram at 40 prosent av dei spurde har opplevd å...

«Å nekte å heise det samiske flagget på samane sin nasjonaldag, er diskriminering»

Samefolket er eit urfolk i Noreg som gjennom fleire generasjonar har vore offer for diskriminering og mangel på rettar til å uttrykkje sin eigen kultur....

Lånekassen hindrar studentar med funksjonsnedsetjing i å ha frivillige verv

Om du er student med nedsett funksjonsevne og ikkje kan jobbe ved sidan av studiane, kan du søkje om eit ekstrastipend på 42.174 kroner...

Lukas vart kasta ut heimanfrå, Kristine trudde ho kunne velje legninga si bort

Det er kanskje vanskeleg å sjå føre seg, men homofilt samliv mellom menn var faktisk ulovleg i Noreg fram til 1972. Ikkje ein gong...
ANNONSE

MEIR OM over regnbogen

MEST LESE