Blinde og svaksynte etterlyser menyar med punktskrift

Silje Solvang (22) og Nora Sulejmani (23) i Norges Blindeforbunds Ungdom oppmodar restaurantar til å gjere menyane tilrettelagde for blinde og svaksynte.

Birgitte Vågnes Bakken
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– I fadderveka drar ein ofte ut på barar og restaurantar for å bli kjent, men eg enda opp med å droppe fleire av møta fordi eg var så flau, seier Silje Solvang (22) til Godt.no.

Ho er styreleiar i Norges Blindeforbunds Ungdom. Saman med sentralstyremedlem Nora Sulejmani (23) etterlyser ho at fleire restaurantar i Noreg har tilrettelagde menyar for blinde og svaksynte.

Det er svært få restaurantar dei kan gå på og faktisk klare å lese menyen, noko dei synest er ubehageleg og flaut. Dei fortel at dei ofte førebur seg i fleire timar om dei skal ut og ete.

– Ein føler seg dum, og det øydelegg kjensla av sjølvstende. Og den kjensla er kjempeviktig, fortel Nora Sulejmani til Godt.no.

Nora Sulejmani, sentralstyremedlem Norges Blindeforbunds Ungdom.

Punktskrift og utforming

Hjelpemiddel og app på telefonen og lupe med lys kan hjelpe på. Sulejmani og Solvang ønskjer likevel meir tilgjengelege menyar frå restaurantane si side.

I tillegg til punktskrift, kan stor og ryddig skrift og kontrastar i fargar gjere det lettare. Dei peikar òg på at det er viktig at menyane inneheld skildringar av rettane, ikkje berre bilete av dei.

Kulturdepartementet gav i fjor 300 000 kroner til Norges Blindeforbunds Ungdom til å mellom anna hjelpe restaurantar med gratis menyar med punktskrift. No har alle restaurantane til Peppes Pizza og Egon menyar med punktskrift.

– Vi gav ut gratis menyar fordi vi ville belyse problemet, men utfordringa er der framleis. Det er viktig med tilgjengelegheit, fordi det famnar ei stor gruppe: Det er meir enn 320 000 blinde og svaksynte i Noreg, det er nesten halve Oslo, understrekar Solvang.


  • Les også: 

Dei kritiske punkta