ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Den norske kyrkja

Tema: Den norske kyrkja

Biskopane ber kyrkjene vurdere å utsetje konfirmasjonane

– Biskopane har fått mange spørsmål om det er mogleg å gjennomføre konfirmasjonane i vår, og ser at det er store lokale variasjonar i...

Biskop beklagar konfirmasjonstalen til sokneprest

Reaksjonane på sokneprest Bjarne Gustads tale til ungdommane har vore sterke, og no beklagar biskopen i Nord-Hålogaland fråsegnene. Samtidig blir soknepresten kalla inn på...

Derfor døypte Eli Maria seg som ungdom

1008 ungdommar mellom 14 og 15 år døypte seg i Den norske kyrkja i 2019. Det er ny rekord, ifølgje kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig ved...

Rekordhøge søkjartal til kyrkjestudiar

Det er til fag som teologi, diakoni, kyrkjemusikk og kyrkjeleg undervisning søkjartala er rekordhøge. Til saman har 182 personar søkte seg til studiar innan desse fagfelta,...

Kyrkja kartlegg forholda for LHBT-tilsette

– Målet er å fange opp korleis og i kva grad tilsette med LHBT-identitet blir utsett for belastningar og utfordringar i yrket sitt, seier...

Rekordfå vel kyrkjeleg konfirmasjon

Då målingane starta i 2001, valde 68 prosent av 15-åringane kyrkjekonfirmasjon. Samtidig skyt delen humanistiske konfirmasjonar i vêret. I 2018 vart 19 prosent av 15-åringane...

Her er dei beste aprilsnarrane

For å ta det siste først. I morgontimane 1. april 2019 kjem nyheita «Navnløse dåpsparn» på Den norske kyrkja sine nettsider. «Presten kjem ikkje lenger...

Over hundre tusen har meldt seg ut av kyrkja dei siste fire åra

Talet på medlemmer utgjer no nær 71 prosent av befolkninga i landet . Det er ein tilbakegang på 4,6 prosent fordelt over den siste fireårsperioden, viser...

Biskop åtvarar mot gåvepress til konfirmasjonen

Årets konfirmantar får i snitt 52.000 kroner på gåvebordet, ifølgje ei ny undersøking frå DNB. Fleire konfirmantar legg ut skrytebilde på nettet og viser...

Bibelske gutenamn populære, men færre blir døypte

– Namnestatistikken for gutar i 2017 er toppa av dei bibelske gutenamna Jakob og Lukas, seier seniorrådgjevar Jørgen Ouren, som har ansvar for namnestatistikken...
ANNONSE

MEIR OM namn

MEST LESE