I fjor var det registrert over 3,7 millionar medlemmer i Den norske kyrkja. Gjennom dei siste fire åra er medlemsmassen redusert med nær 103.000.
Nynorsk Pressekontor

Talet på medlemmer utgjer no nær 71 prosent av befolkninga i landet . Det er ein tilbakegang på 4,6 prosent fordelt over den siste fireårsperioden, viser dei siste tala frå Statistisk sentralbyrå.

I alt 30.331 barn blei døypt i fjor. I perioden 2014 til 2017 utgjer dette ein tilbakegang på 6.241 barn. Døypte barn utgjorde 53,6 prosent av dei som blei fødde i 2017, ein tilbakegang på 8,4 prosent dei siste fire åra.

Færre konfirmerer seg i kyrkja

Del av konfirmerte 15-åringar var i fjor 35.519 unge, ein reduksjon på 4.535 sidan 2014. Delen var her 57,9 prosent, ein nedgang på 5,7 prosent mellom 2014 og 2017.

Tilbakegangen held fram også for gudstenester. I fjor blei det heldt 61.000 av dei, og dei siste fire åra har denne kyrkjelege handlinga blitt redusert med 3.048.

Over 5,4 millionar menneske tok del på gudstenester i fjor. Her er tilbakegangen på ein halv million menneske dei siste fire åra.

Oppdatert: måndag 4. juni 2018 13.27
ANNONSE