Over hundre tusen har meldt seg ut av kyrkja dei siste fire åra

Nynorsk Pressekontor

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Over hundre tusen har meldt seg ut av kyrkja dei siste fire åra

Talet på medlemmer utgjer no nær 71 prosent av befolkninga i landet . Det er ein tilbakegang på 4,6 prosent fordelt over den siste fireårsperioden, viser dei siste tala frå Statistisk sentralbyrå.

I alt 30.331 barn blei døypt i fjor. I perioden 2014 til 2017 utgjer dette ein tilbakegang på 6.241 barn. Døypte barn utgjorde 53,6 prosent av dei som blei fødde i 2017, ein tilbakegang på 8,4 prosent dei siste fire åra.

Færre konfirmerer seg i kyrkja

Del av konfirmerte 15-åringar var i fjor 35.519 unge, ein reduksjon på 4.535 sidan 2014. Delen var her 57,9 prosent, ein nedgang på 5,7 prosent mellom 2014 og 2017.

Tilbakegangen held fram også for gudstenester. I fjor blei det heldt 61.000 av dei, og dei siste fire åra har denne kyrkjelege handlinga blitt redusert med 3.048.

Over 5,4 millionar menneske tok del på gudstenester i fjor. Her er tilbakegangen på ein halv million menneske dei siste fire åra.