Den norske kyrkja erkjenner å ha påført homofile og lesbiske stor skade

50 år etter at sex mellom menn vart avkriminalisert, beklaga Bispemøtet. – Ei erkjenning alle biskopane står samla om, seier den leiande biskopen til kyrkja.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Søndag markerte Bispemøtet at det er 50 år sidan opphevinga av straffelova paragraf 213 med å erkjenne at haldningane deira har påført stor skade og smerte for mange.

– Dette er ei erkjenning alle biskopane i Den norske kyrkja står samla om. Det er viktig for meg og for biskopane å understreke menneskeverdet alle har uavhengig av seksuell identitet, seier preses Olav Fykse Tveit i Den norske kyrkja til NTB.

Fram til 1972 kunne «utuktig omgang mellom menn» straffast med inntil eitt års fengsel.

– Aksept og likeverd for homofile har hatt framgang dei siste tiåra. Sidan 2017 er alle par velkommen til å gifte seg i kyrkja. Kyrkja skal ha rom for det ukrenkjelege menneskeverdet og kjærleiken alle har, seier Fykse Tveit.


Emilie Nancy Eiken. Foto: Birgitte Vågnes Bakken