ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Demografi

Tema: Demografi

Droppar barn

Trenden er til stades i heile den vestlege verda. Millennium-generasjonen, det vil seie dei som er fødd mellom starten av 1980-talet og tusenårsskiftet, ventar...

I dag blir vi 5 millionar

I 1735 låg folketalet på omlag 600.000 innbyggjarar. Først 88 år etter, i 1822, runda vi 1 million. Den andre millionen vart nådd 68...

– Fleire fattige med folkevekst

– Kvar dag blir det fødd 210.000 fleire menneske enn det burde, det er altså 70 millionar meir på eitt år. Det er merkverdig...

Dei som vil byggje landet

Noreg er som vanleg annleis-landet: Medan mange europeiske land opplever befolkningsnedgang, har aldri folketalet i Noreg auka så mykje som dei siste par åra....

Vi kan bli 15 milliardar på jorda

Befolkninga i verda vil truleg vere 10 milliardar i 2100, ifølgje FN. Men tala er usikre, og det er fullt mogleg at folketalet stig...

Om eldre veljarar: – Ekle, egoistiske bandittar

– Avslør dessertgenerasjonen. La min generasjon få gjennomgå, i staden for å vera så opptatt av at ungdom er eit problem. Ungdom er jo...

Med raske steg mot 5 millionar

Det var registrert vel 4.937.000 busette i Noreg 1. april 2011. Folketalet voks med 17.000 i løpet av dei første tre månadane. Om veksten...

Jakta på ungdomen

Jobben for å få unge folk som studerer til å flytta heim etter sluttført utdanning er prioritet nummer ein for mange utkantkommunar i Noreg....

Må jobba lenger – men veit det ikkje

Ved nyttår kjem det endringar i blant anna korleis du kan ta ut pensjon og korleis pensjonen skal regulerast. Nye reglar for korleis alderspensjon...

Ein skrekkfilm kalla pensjon

Om du åtte ein bank, kven ville du gje store lån til? Ein frisk og rask femogtjue­år­ing eller ein utsliten femogsekstiåring? Standardsvaret er sjølvsagt...
ANNONSE

MEIR OM Demografi

MEST LESE