ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bustadmarknaden

Tema: Bustadmarknaden

Rekorddyrt å leige bustader i storbyane

I fjerde kvartal steig leigeprisen i dei fire store byane med 1 prosent, viser tal frå Eiendom Norge. – Eiendom Norges utleigebustadprisstatistikk viser ein historisk...

Vekas viktigaste: Influensa, varmerekord og Shabana Rehman

Nye reglar for å kjøpe bustad Fleire nye lover tredde i kraft 1. januar. Ei av desse er den nye finansavtalelova, som blant anna tek...

Kommunar blir bedne om å sjekke kvaliteten på hyblar

Direktoratet sender i desse dagar ut brev til alle kommunane i landet med ei oppmoding om å bli med på ein nasjonal tilsynskampanje i...

Ella (7) sende brev til statsministeren

Husa kostar uendeleg mykje. Vi kan ikkje bruke alle pengane våre på noko vi treng for å leve. Er dette noko du kan fikse? Det...

Færre får til å kjøpe sin første bustad

Talet på førstegongskjøparar i Noreg har auka heile vegen sidan 2017. Men dei tre første kvartala i år har det gått nedover, viser fersk...

BSU-kutt: Unge Høgre meiner regjeringa driv med usosial bustadpolitikk

Førre veke vart det endelege statsbudsjettet for 2023 lagt fram, og der vart det klart at regjeringa kuttar i Bustadsparing for Unge (BSU). Frå neste...

Ei sjukepleiarløn rekkjer ikkje til 98,8 prosent av bustadmarknaden i Oslo

Under pandemien gav ein applaus frå kvar ein balkong for sjukepleiarane. Det blir fort klamt å tenkje på i lys av siste publisering av sjukepleiarindeksen...

Kva er greia med «leige-til-eige»?

Fleire og fleire slit med å koma seg inn på bustadmarknaden. For mange er kravet om eigenkapital eit så stort hinder at dei ikkje...

Noregs første bydel for berre utleige – skal sikre betre vilkår for leigetakarar

Dei siste åra har dyre bustadprisar vore i media jamt og trutt, og med renteauke og bustadprisvekst er det nok ein gong vanskelegare å...

10.000 studentar i bustadkø

– Vi er fortvila over at studentar no må bruke tid på å gå på visning framfor å bli kjend med medstudentane sine og...
ANNONSE

MEIR OM bustadmarknad

MEST LESE