ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bustadmarknaden

Tema: Bustadmarknaden

Over 10.000 studentar i bustadkø

Tala kjem frå ein oversikt Norsk studentorganisasjon har laga i samarbeid med studentsamskipnadane i Noreg. Talet på studentar i kø har gått ned med 1.720 studentar samanlikna...

Nysgjerrig på å bygge trekkehus? Her er sju gode tips.

 Hus er tunge! Hald deg innanfor vegtrafikklova si grense på 3,5 tonn. Bygg heller eit mindre hus med smarte, fleirfunksjonelle møblar.  Vel ein...

Mange vil “huse” minihuset til Sigurd

– Det viser at det er ein marknad for det. Eg har inntrykk av at det er ei gjestfriheit blant folk, som er ubrukt, seier Sigurd...

Fleire tusen studentar i bustadkø: – Håplaust å ikkje vite kor ein skal bu

– Det er ein utruleg lei start for ein del studentar, og det er sånne situasjonar vi vil unngå, seier leiar i studentorganisasjonen, Håkon Randgaard Mikalsen. Han meiner det...

Krava til å få bustadlån blir vidareført

– Den høge gjelda i norske hushald utgjer framleis ein risiko for norsk økonomi og arbeidsplassar. Det er brei semje om at det er...

Bustadprisane steig med 1,1 prosent i mai

Trass i at det siste året har bydd på ein del nedgang, er no bustadprisane 1,0 prosent høgare enn for eitt år sidan. Korrigert...

Halvparten av unge bustadkjøparar får hjelp av foreldra

– For dei fleste eigarhushalda er bustaden det viktigaste formuesobjektet. Den sterke veksten i bustadprisane har ført til at bustadformuen til eigarhushalda har auka,...

Bustadhaiar skviser unge ut av marknaden

Det skriv Klassekampen. Dei viser til tal frå Skatteetaten når dei skriv at 17 prosent av bustadene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Trondheim...
ANNONSE

MEIR OM Bustad

MEST LESE