ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bustadmarknaden

Tema: Bustadmarknaden

Ei sjukepleiarløn rekkjer ikkje til 98,8 prosent av bustadmarknaden i Oslo

Under pandemien gav ein applaus frå kvar ein balkong for sjukepleiarane. Det blir fort klamt å tenkje på i lys av siste publisering av sjukepleiarindeksen...

Kva er greia med «leige-til-eige»?

Fleire og fleire slit med å koma seg inn på bustadmarknaden. For mange er kravet om eigenkapital eit så stort hinder at dei ikkje...

Noregs første bydel for berre utleige – skal sikre betre vilkår for leigetakarar

Dei siste åra har dyre bustadprisar vore i media jamt og trutt, og med renteauke og bustadprisvekst er det nok ein gong vanskelegare å...

10.000 studentar i bustadkø

– Vi er fortvila over at studentar no må bruke tid på å gå på visning framfor å bli kjend med medstudentane sine og...

Lei av å høyre om høge bustadprisar i Oslo? No kan du få byprisar også på bygda

For ein førstegongskjøpar kan prisane i dei norske byane vere skremmande. Då er ein av fordelane med å bu i distriktet at ein gjerne...

Kommune gir 100.000 til dei som sel småbruk

«Småbruksprosjektet» vart igangsett i 2020 og går ut på å få folk til å selje fråflytta småbruk. Slike finst det mange av i dei...

Økonomiprofessor spår kraftig hopp i husleige for studentar i august

Det skriv Khrono. – Pandemien er over og studentar og arbeidsinnvandrarane har komme tilbake til byane. Samtidig har det vore låg aktivitet på byggjefronten. Dermed blir...

Berlin sitt svar på bustadkrisa: Ta offentleg kontroll over utleigeselskapa

– I Tyskland, og spesielt Berlin, har det i fleire år vore bustadkrise. Det heng saman med stor tilflytting og dermed auka etterspurnad. Bustadmarknaden har...

– Dette er årsaka til bustadkrisa for unge, og ingen snakkar om det

Ifølgje FN er det ei global utvikling at arbeidar- og middelklasse blir pressa ut av storbyar fordi bustadar og heile nabolag blir kjøpt opp...

Bustadquiz: Bustadhaiar og gjenbuarar – Kva kan du om bustad?

Mange unge drøymer om å kjøpe eigen bustad, men bustadmarknaden kan vere ein jungel av vanskelege omgrep, sprø buforhold og poetiske Finn-annonsar.
ANNONSE

MEIR OM Bustad

MEST LESE