ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bustadmarknad

Tema: bustadmarknad

Full fart i bustadmarknaden – fleire unge slit med å komme seg inn

– Frå eit stabilt høgt trykk gjennom vinteren på søknader om nye bustadlån, har pågangen vore endå større etter påske. Dette tyder på at...

Rekorddyrt å leige bustader i storbyane

I fjerde kvartal steig leigeprisen i dei fire store byane med 1 prosent, viser tal frå Eiendom Norge. – Eiendom Norges utleigebustadprisstatistikk viser ein historisk...

Færre får til å kjøpe sin første bustad

Talet på førstegongskjøparar i Noreg har auka heile vegen sidan 2017. Men dei tre første kvartala i år har det gått nedover, viser fersk...

Regjeringa halverer skattefrådraget for BSU-sparing

Bustadsparing for Unge (BSU) er eit tiltak som skal hjelpe unge inn på bustadmarknaden. Dersom du er under 34, og ikkje har kjøpt ein bustad...

På «innsida» av bustadmarknaden: – Alt anna enn hyggeleg

Det er ikkje berre prishopp på kaffi og kakao som har gjort studenttilværet meir utriveleg. For dei av oss som ikkje tyr til minihus,...

Arkitektstudent Liva (25) vart utbrent – no har ho flytta i bil for å leve på studielån

På denne tida i fjor budde Liva Barona (25) i ei leilegheit på 107 kvadratmeter midt på Grünerløkka i Oslo saman med veslebroren sin. Ho...

Kva er tredje bustadsektor?

Det er ei tverrpolitisk semje om at bustadmarknaden i Noreg ikkje er i særleg god forfatning. Bustadprisane har aldri vore høgare. Og viss du er...

10.000 studentar i bustadkø

– Vi er fortvila over at studentar no må bruke tid på å gå på visning framfor å bli kjend med medstudentane sine og...

Lei av å høyre om høge bustadprisar i Oslo? No kan du få byprisar også på bygda

For ein førstegongskjøpar kan prisane i dei norske byane vere skremmande. Då er ein av fordelane med å bu i distriktet at ein gjerne...

Kommune gir 100.000 til dei som sel småbruk

«Småbruksprosjektet» vart igangsett i 2020 og går ut på å få folk til å selje fråflytta småbruk. Slike finst det mange av i dei...

Dei fleste ungdomspartia meiner BSU-ordninga fører til større skilnadar

– BSU kostar staten 1 milliard i året, vi vil heller bruke desse pengane på tiltak som kan få dei som ikkje har foreldre...

Forbrukarrådet etterlyser ny husleigelov

– Vi ønskjer ein totalgjennomgang av husleigelova. Det vil seie at det blir sett ned eit lovutval med alle partar involverte, så får vi...
ANNONSE

MEIR OM Bustad

MEST LESE