– No vil eg høyre kva folk flest meiner må til for at dei skal bu trygt og godt, seier statsråd Liv Signe Navarsete.

NPK
NPK

I samband om ei ny stortingsmelding om bustadpolitikken, har kommunalministeren fått mange innspel frå ulike aktørar i bustadmarknaden. No vil Navarsete gjerne vite kva folk flest meiner er ein god bustad.

– Eg ønskjer også historier om korleis folk kom seg inn på bustadmarknaden. Nokon har kanskje kreative løysingar andre kan lære av. Eg er også interessert i kva erfaringar folk har med leigemarknaden, seier Navarsete.

Innspela kan ein kome med på nettstaden blogg.regjeringen.no/boliginnspill. (©NPK)
 

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.36

LES OGSÅ

ANNONSE