ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bergen

Tema: bergen

Slik vil Bergen ta ansvar for meir nynorsk

I juni 2016 spurte Njaal Hendrik Neckelmann (V) byrådsleiaren om kva han ville gjera for at Bergen skal ta språkleg ansvar som Vestlandets hovudstad. På...

Slik skal Bergen bli nynorskens hovudstad

– Vestlandet er nynorskens hage, og Bergen må gjødsle han, seier byrådsleiar Harald Schjelderup til Bergens Tidende. Han vil innføre nynorskkvote på all informasjon...

Auka valdeltakinga med SMS

Før stortingsvalet i 2017 brukte Bergen kommune 140.000 kroner på å sende SMS til bergensarane. Oppfordringa var klar: Veljarane vart bedne om å bruke...

Bergen: – Språkrådet ska hem

– Eg vil vere offensiv og seie «velkommen til Bergen». Det blir mykje og ofte diskutert om å flytte institusjonar ut av Oslo, men...

Bergensarar får gratis buss

Regjeringa overkøyrde Vegdirektoratet og sa ja til forslaget om å bruke bompengar på gratis buss i Bergen. NRK skriv at Bergen bystyre tidlegare i år vedtok...

Tre grunnar til at Bergen kan bli ein dårleg nynorskhovudstad

Onsdag 15. juni vedtok bystyret i Bergen eit forslag frå Venstre, som inneber at ein skal undersøke kåra til nynorsken i bergensskulen, i tillegg...

Bergen legg ned nynorskskular

Eit stor fleirtal i Bergen bystyre har gått inn for at nynorsken skal styrkast ved å bruke begge målformene i offentleg informasjon, i politiske...

Fleirtal for meir nynorsk i Bergen

– Ivar Aasen sa: «Det er seint å stenga buret, når fuglen er flogen». Sånn er det litt med nynorsken. Me har opna buret,...

– Me må gjera oss fortente til å vera nynorskens hovudstad

Den yngste Venstre-representanten i Bergen bystyre ønskjer meir nynorsk i byen mellom dei sju fjella. – Det er viktig at begge målformene blir nytta i...

Dårleg luft kan gi gratis buss

I tillegg ønskjer byrådet å femdoble bomtakstane på slike dagar, som eit alternativ til datokøyring. – Vi trur beredskapstakstar saman med gratis kollektivtransport vil fungere...
ANNONSE

MEIR OM bergen

MEST LESE