ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Audun Lysbakken

Tema: Audun Lysbakken

SV krev fleire tiltak for digitale læremiddel på nynorsk

Digitale læremiddel er på full fart inn i skulen, og stadig fleire skular bruker meir og meir tid på pc, nettbrett og chromebook. I vår...

SV mest fram i skulevalet – Ap er desidert størst

– Dette er eit fantastisk resultat for SV. Me går sterkt fram frå 2015, og får nesten dobla oppslutnad frå sist stortingsval 2013, seier...

Større økonomiske forskjellar i Noreg

Sidan 2006 har den økonomiske ulikskapen i Noreg auka med 14 prosent, viser tal frå Det tekniske berekningsutvalet (TBU).  Fasiten i TBUs hovudrapport, som vart...

– Urovekkjande av regjeringa

– Saka om sjødeponi i Førdefjorden kan få svært store miljømessige konsekvensar. Difor er det svært urovekkjande at regjeringa vel å halda dette utanfor...

– Kjem aldri til å ha berre eitt språk

– Språk er makt og eit veldig viktig politisk spørsmål. Språk handlar om like moglegheiter for alle til å forstå det makta seier, seier...

Vil redusere klimarisikoen

Partiet peiker på at oljefondet i dag er tungt inne i fleire selskap som driv med svært klima- og miljøskadelege aktivitetar. – Kol, tjæresand og...

– Endeleg er eg norsk statsborgar

Yousef Shamari har budd i Noreg i 15 år og 10 dagar, og like lenge har han vore statslaus. – No er eg berre veldig,...

Vil gi ekstrapoeng til nynorskelevar

Sosialistisk venstreparti sette i haust ned ei eiga nynorsk-gruppe for å koma med ei fråsegn til forslaget til nytt norskfag frå Utdanningsdirektoratet. Sentralstyret har...

Vil gjera SV meir grønt og raudt

Miljø og rettferd var det første Audun Lysbakken snakka om i sin første tale som SV-leiar. – Oljeindustrien støvsyg no landet for arbeidskraft og investeringar...

Absolutt siste sjanse

Det er kaos på alle kantar. Dei folkevalde går frå skandale til skandale. Statsrådane går frå skandale til skandale. Det er ein illeluktande graut...
ANNONSE

MEIR OM Are Kalvø

MEST LESE