ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Audun Lysbakken

Tema: Audun Lysbakken

SV-leiaren: – På tide at me innser at me er i ein naudsituasjon

– Politikarane må visa at dei tar klimakrisa på alvor. Det gjer ikkje regjeringa og storingsfleirtalet i dag, seier SV-leiar Audun Lysbakken. Han meiner at...

SV krev fleire tiltak for digitale læremiddel på nynorsk

Digitale læremiddel er på full fart inn i skulen, og stadig fleire skular bruker meir og meir tid på pc, nettbrett og chromebook. I vår...

SV mest fram i skulevalet – Ap er desidert størst

– Dette er eit fantastisk resultat for SV. Me går sterkt fram frå 2015, og får nesten dobla oppslutnad frå sist stortingsval 2013, seier...

Større økonomiske forskjellar i Noreg

Sidan 2006 har den økonomiske ulikskapen i Noreg auka med 14 prosent, viser tal frå Det tekniske berekningsutvalet (TBU).  Fasiten i TBUs hovudrapport, som vart...

– Urovekkjande av regjeringa

– Saka om sjødeponi i Førdefjorden kan få svært store miljømessige konsekvensar. Difor er det svært urovekkjande at regjeringa vel å halda dette utanfor...

– Kjem aldri til å ha berre eitt språk

– Språk er makt og eit veldig viktig politisk spørsmål. Språk handlar om like moglegheiter for alle til å forstå det makta seier, seier...

Vil redusere klimarisikoen

Partiet peiker på at oljefondet i dag er tungt inne i fleire selskap som driv med svært klima- og miljøskadelege aktivitetar. – Kol, tjæresand og...

– Endeleg er eg norsk statsborgar

Yousef Shamari har budd i Noreg i 15 år og 10 dagar, og like lenge har han vore statslaus. – No er eg berre veldig,...

Vil gi ekstrapoeng til nynorskelevar

Sosialistisk venstreparti sette i haust ned ei eiga nynorsk-gruppe for å koma med ei fråsegn til forslaget til nytt norskfag frå Utdanningsdirektoratet. Sentralstyret har...

Vil gjera SV meir grønt og raudt

Miljø og rettferd var det første Audun Lysbakken snakka om i sin første tale som SV-leiar. – Oljeindustrien støvsyg no landet for arbeidskraft og investeringar...
ANNONSE

MEIR OM Arbeidsliv

MEST LESE