ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Audun Lysbakken

Tema: Audun Lysbakken

– Endeleg er eg norsk statsborgar

Yousef Shamari har budd i Noreg i 15 år og 10 dagar, og like lenge har han vore statslaus. – No er eg berre veldig,...

Vil gi ekstrapoeng til nynorskelevar

Sosialistisk venstreparti sette i haust ned ei eiga nynorsk-gruppe for å koma med ei fråsegn til forslaget til nytt norskfag frå Utdanningsdirektoratet. Sentralstyret har...

Vil gjera SV meir grønt og raudt

Miljø og rettferd var det første Audun Lysbakken snakka om i sin første tale som SV-leiar. – Oljeindustrien støvsyg no landet for arbeidskraft og investeringar...

Absolutt siste sjanse

Det er kaos på alle kantar. Dei folkevalde går frå skandale til skandale. Statsrådane går frå skandale til skandale. Det er ein illeluktande graut...

Vil framleis bli SV-leiar

Audun Lysbakken (SV) går av som barne-, likestillings- og inkluderingsminister som følgje av sjølvforsvarssaka. Han understrekar at han likevel framleis vil vere leiarkandidat for...

Korrupsjon på norsk

Eg plar alltid lese mykje nyhende på nett, både internasjonale og norske nettaviser. For tida befinn eg meg i Chiapas, Mexico, og det er...

Tolv vekers mødrepermisjon

– Ei tredeling av foreldrepengeperioden er eit viktig steg på vegen mot eit jamstilt foreldreskap. Fordelinga av foreldrepermisjonen er tradisjonell i dei fleste familiar....

Klare krav til nytt barneombod

Eit slags superelevråd med ti medlemmer frå heile landet skal vere med på både rekruttering og jobbintervju når Reidar Hjermanns etterfølgjer skal tilsetjast i...

Yousef jublar for statsborgarskap

Yousef Shamari har budd i Noreg i 14 år, og like lenge har han vore statslaus. I dag fekk han møta barne-, likestillings- og diskrimineringsminister...

Slik vil han gje unge meir makt

Nytt demokratifag i skulen, innskjerpa rett til foreldra til å publisera informasjon om eigne born og styrke dokumentasjon av synspunkta til born i barnevernssaker...
ANNONSE

MEIR OM Audun Lysbakken

MEST LESE