Kor mykje samisk kan du? Test deg sjølv!

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Lihkku beivviin! I dag er det samefolkets dag og kva er vel betre enn å feira med ein quiz –eller fire?

Visste du at samisk ikkje berre er samisk? I Noreg har me tre ulike samiske språk. Fleirparten av dei som snakkar samisk i Noreg kan nordsamisk, deretter kjem sørsamisk og lulesamisk.

Her kan du testa kor god du er i , eller eventuelt læra litt meir, samisk:

QUIZ: Kor god er du i nordsamisk?

QUIZ: Kor god er du i sørsamisk?

QUIZ: Kor god er du i lulesamisk?

Var alle desse for lette? Då kan du prøva deg på denne:

QUIZ: Er du ein samiskekspert?