ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Færøyane

Tema: Færøyane

Quiz: Forstår du kva våre nordiske naboar seier?

23. mars 1962 signerte Noreg, Danmark, Finland, Island og Sverige Helsingforsavtala, som vert omtalt som «Nordens grunnlov». Difor er det på sin plass å sjekke kor...

Færøyane stengjer for vedlikehald

Det bur om lag 50.000 menneske på Færøyene, og i 2018 besøkte rundt 110.000 turistar landet. Det har vore ein auke på rundt ti...

Quiz: Forstår du færøysk?

I dag er det nøyaktig 80 år sidan den danske regjeringa slutta seg til kravet om at færøysk skulle vere jamstilt med dansk på...

Kjempar for å avstigmatisera abort på Færøyane

– Det er så mykje skam knytt til det og det er skam om ein ikkje føler skam over å ha tatt ein abort....

Tilfeldige færøyingar omset ting til færøysk

Dei 50.000 færøyingane som har busett seg på nokre holmar uti Atlanterhavet er for lengst leie av å bli oversette av Google. For eit par...

Martin (28) lærer færøysk

Det er kanskje 65 000 menneske i verda som snakkar færøysk. Dei aller fleste av dei bur mellom 70 000 sauar på 18 forblåste øyar i havgapet...

Færøyane vil tettare på EU

Strid om sildekvotane til Færøyane har ført til ein diplomatisk konflikt med EU som har vart i fleire månader. EU har varsla forbod mot...
ANNONSE

MEIR OM EU

MEST LESE