ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Velferdsstaten

Tema: Velferdsstaten

Unge må belage seg på å vere lenger i jobb

Unge som er fødde på 90-talet må rekne med å jobbe til dei er 70 og eit halvt år, seier utvalsleiar og Schibsted-direktør Kristin...

«Fellesskapet vårt står sterkt, men vi har mange viktige vegval føre oss»

Innlegget vart skrive 6. mars, før den siste koronautviklinga i Noreg. I barndommen min lærte eg ein ting eller to om fellesskap. Sjølv om eg ikkje var noko særleg flink i grunnskulen, så var...

Dette er velferdsstatens største truslar, ifølgje ungdomspartia

Regjeringar av ulik farge har i dei seinaste åra peika på store utfordringar for velferdsstaten framover. Befolkninga blir eldre. Ein større del av oss...

Samtlege ikkje-sosialistiske ungdomsparti opne for endringar i sjukelønna

Fredag meldte NTB at Norge har høgast sjukefråvær i Skandinavia. Det kom neppe som ei overrasking: Tidlegare har faktasjekktenesta faktisk.no konkludert med at det er...

Nei til kutt i sjukelønna!

Spennande er det ikkje heller, ettersom dette er eit gammalt forslag som høgresida sine ungdomsparti har kome med fleire gongar. Det er eit paradoks...

Ny undersøking: Nesten halvparten er villige til å kutte i sjukeløna

At såpass mange er villige til å kutte, trur Virke-direktør Vibeke Madsen er ein indikasjon på at verkelegheita har innhenta folk, at mange forstår...

Aktivitetsplikt kan gi mindre kriminalitet

Forskar Simen Markussen og kollegaene hans ved Frischsenteret samanlikna utviklinga av kriminalitet og skulegang blant gutar mellom 18 og 21 år i kommunar med...

– EØS kan koste oss velferden

Onsdag bad EFTAs overvåkingsorgan ESA Noreg gjere det lettare for utlendingar frå EØS-land å søkje Statens lånekasse om støtte til utanlandsstudium Erling Laugsand seier til...

Seier blankt nei til velferdskutt

Venstre vedtok i april at satsane i sjukeløna bør kuttast. Landsmøtet til Framstegspartiet bad sist helg om ei offentleg utgreiing av berekrafta til velferdsstaten....

Vil sjå på sjukeløna

– For komande generasjonar vil ei aldrande befolkning og auka krav til kvalitet på velferdstenester vere utfordringar som velferdssamfunnet må takle. Viss me i...
ANNONSE

MEIR OM Emil André Erstad

MEST LESE