Aktivitetsplikt kan redusere kriminalitet blant unge

Ifølgje ny studie.

Framtida
Publisert
Oppdatert 04.06.2017 19:06

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Aktivitetsplikt kan gi mindre kriminalitet

Forskar Simen Markussen og kollegaene hans ved Frischsenteret samanlikna utviklinga av kriminalitet og skulegang blant gutar mellom 18 og 21 år i kommunar med og utan krav om aktivitetsplikt. Dei tok for seg åra 1994 til 2004. I kommunar med aktivitetskrav fall talet på ungdommar med siktingar med over 12 prosent, skriv Dagens Næringsliv.

Forskarane ville bekrefte om ein mogleg konsekvens av plikta var auke i vinningskriminalitet blant dei som ikkje fekk sosialhjelp.

– Tvert imot ser det ut som det har veldig positive verknaden. Det er vanskeleg å forstå det på nokon annan måte. Det er faktisk nedgang i kriminalitet over heile fjøla, seier Markussen.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er veldig fornøgd med resultata.

– Ingenting gler meg meir, seier Hauglie.

SV er imot den blinde aktivitetsplikta og vil ha eit meir fleksibelt system.

– Vi er pådrivarar for å betre oppfølging og betre tiltak retta mot ungdom, men forskjellen på modellen til regjeringa og det å gi den enkelte saksbehandlar moglegheit til å stille krav, er at då ser ein mennesket, seier nestleiar Kirsti Bergstø.

LES OGSÅ: Ungdom som går vidaregåande skule er mindre kriminelle