ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Utdanningsforbundet

Tema: Utdanningsforbundet

Nye tal: Tre av fire lærarar ikkje fullvaksinerte éi veke før skulestart

Men kunnskapsminister Guri Melby (V) lovar rask auke i dei kommande vekene. – No har mange kommunar prioritert lærarar for å få dose 2. Vi...

Regjeringa vil gje høgare løn til «superlærarar»

Ifølgje Dagbladet skal pengane gå til å tilsetje endå fleire lærarspesialistar og auke lønnstillegget deira ytterlegare. Staten skal også ta ein større del av rekninga for...

Elevar og lærarar krev reglar for talet på lærarar

Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet håpar på å få Ap-landsmøtet med på ein ny regel for å sikra lærartettleiken på norske skular. I forslaget til partiprogram føreslår...

Ungdomsskule innfører mobilforbod

På Giske ungdomsskule i Sandnes må elevane legge mobilen inn på «mobilhotell» kvar morgon. – Vi ønskjer at elevane skal vere meir til stades og...

550 plassar står tomme på lærarutdanningane

554 plassar står tomme på lærarutdanningane. Det viser tal Utdanningsforbundet har fått frå Samordna opptak denne veka. Leiaren i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, kallar situasjonen uforståeleg. –...

Norsklærarar kan få nynorskfritak

I desse dagar er lærarutdanninga i endring. Dei nye forskriftene til den nye lærarutdanninga skal snart ut på høyring. LES INNLEGGET: For dårleg nynorskopplæring av...

No skal lærarrolla granskast

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal setta ned ei ekspertgruppe som skal sjå nærare på lærarrolla. – Me treng eit solid forskingsbasert kunnskapsgrunnlag om lærarrolla,...

Fryktar privatutdanning

I eit intervju med Utdanningsnytt fortel Lied at ho er bekymra for utviklinga i utdanninga på verdsbasis. – Kommersialisering av utdanning vil, på sikt, føra...

Alarm om store skuleklassar

Fram til 2003 var det sett eit tak på maksimalt 28 elevar per skuleklasse. Denne grensa blei fjerna den gongen fordi ho blei sett...

Kontorplass kostar 14 mrd.

Om lag halvparten av lærarane i KS-området manglar tilfredsstillande kontorplass. Firmaet Bygganalyse AS har på oppdrag for Utdanning rekna ut kva det vil kosta...
ANNONSE

MEIR OM Utdanningsforbundet

MEST LESE