ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ungdomsskule

Tema: ungdomsskule

Høgare avgangskarakterar for ungdomsskuleelevar

For dei enkelte faga er det relativt små endringar i standpunkt- og eksamenskarakterar frå i fjor, men for dei fleste faga er karakterane stabile...

– Det er så mange som ikkje høyrer etter når ungdom snakkar

Camilla Ringdal Dukefos var med å starte organisasjonen Reell medvirkning i fjor sommar, og er no dagleg leiar. Reell medvirkning jobbar med korleis barn og ungdom...

Mista motivasjonen på skulen – så møtte ho nokon som endra alt

– På ungdomsskulen mista eg fullstendig motivasjonen. Eg var i grunn ikkje med på noko, og karakterane gjekk rett ned. Eg hadde mange merknadar,...

Denne ungdomsskulen droppar tentamen for å dempa stress blant elevane

På Osterøy ungdomsskule i Hordaland har skuleleiinga valt å droppa tentamen fordi elevane blir stressa av skulearbeidet. Elevane jublar over tiltaket. Dermed er det berre...

Èin time ekstra søvn om morgonen gir betre karakterar

Judith Owens, nevrolog på Harvard og direktør for søvnmedisin på Boston Children’s Hospital, har lenge hevda at seinare skulestart, er bra for alle tenåringar. Forskning.no...

Gutane får dårlegare og dårlegare karakterar enn jenter

Gutane går ut av ungdomsskulen med dårlegare karakterar enn jenter i nesten alle fag. Prestasjonane blir svakare jo eldre gutane blir, melder Statistisk sentralbyrå...

Syng nesten aldri i skulen

På ungdomstrinnet er det berre kring 1 prosent av elevane som syng kvar dag på skulen. 81 prosent syng aldri eller sjeldnare enn éin...

Desse elevane får surfe i skuletida

Næringslivet i kommunen har sponsa ordninga som gjer at elevar frå både Stadlandet og Selje ungdomsskule får tilbod om å lære seg å surfe...

Fleire nynorskelevar i 2016

I inneverande skuleår har talet på nynorskelevar i grunnskulen har auka med 160 frå  skuleåret 2015/2016.  Etter tretten år med nedgang i nynorskelevtalet er denne...

– Ein siger for nynorskelevane i ungdomsskulen

Stortinget vedtok i dag å greie ut om retten til opplæring på eige språk skal utvidast til også å gjelde elevar i ungdomsskulen. – Det...
ANNONSE

MEIR OM Noregs Mållag

MEST LESE