ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ungdomsskule

Tema: ungdomsskule

Mista motivasjonen på skulen – så møtte ho nokon som endra...

– På ungdomsskulen mista eg fullstendig motivasjonen. Eg var i grunn ikkje med på noko, og karakterane gjekk rett ned. Eg hadde mange merknadar,...

Denne ungdomsskulen droppar tentamen for å dempa stress blant elevane

På Osterøy ungdomsskule i Hordaland har skuleleiinga valt å droppa tentamen fordi elevane blir stressa av skulearbeidet. Elevane jublar over tiltaket. Dermed er det berre...

Èin time ekstra søvn om morgonen gir betre karakterar

Judith Owens, nevrolog på Harvard og direktør for søvnmedisin på Boston Children’s Hospital, har lenge hevda at seinare skulestart, er bra for alle tenåringar. Forskning.no...

Gutane får dårlegare og dårlegare karakterar enn jenter

Gutane går ut av ungdomsskulen med dårlegare karakterar enn jenter i nesten alle fag. Prestasjonane blir svakare jo eldre gutane blir, melder Statistisk sentralbyrå...

Syng nesten aldri i skulen

På ungdomstrinnet er det berre kring 1 prosent av elevane som syng kvar dag på skulen. 81 prosent syng aldri eller sjeldnare enn éin...

Desse elevane får surfe i skuletida

Næringslivet i kommunen har sponsa ordninga som gjer at elevar frå både Stadlandet og Selje ungdomsskule får tilbod om å lære seg å surfe...

Fleire nynorskelevar i 2016

I inneverande skuleår har talet på nynorskelevar i grunnskulen har auka med 160 frå  skuleåret 2015/2016.  Etter tretten år med nedgang i nynorskelevtalet er denne...

– Ein siger for nynorskelevane i ungdomsskulen

Stortinget vedtok i dag å greie ut om retten til opplæring på eige språk skal utvidast til også å gjelde elevar i ungdomsskulen. – Det...

Vil ha teiknspråk i ungdomsskulen

Noreg er eit land med eit mangfald av dialektar og skriftspråk. Eg vil rette litt merksemd mot det visuelle språket teiknspråk. Ein regner med at...

Dei er best på skulefrukt

Saka var først publisert i Fjuken. I Vågå abonnerer elevane på skulefrukt ved at foreldra betaler for dette. Blant skular med foreldrebetaling har Vågå ungdomsskule størst...
ANNONSE

MEIR OM frukt

MEST LESE