ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Thorhild Widvey

Tema: Thorhild Widvey

Førde kåra til Årets nynorskkommune

– Kommunen er ein aktiv pådrivar for nynorsksatsinga, ikke berre i eigen by, men i heile regionen, seier kulturminister Thorhild Widvey i samband med...

Fryktar styring av tilbodet til skulane

Omlegginga til kulturminister Thorhild Widveys (H) av Den kulturelle skulesekken bekymrar kunstredaktør, som fryktar styring av kunsten. Gerd Elise Mørland seier til Klassekampen at omlegginga...

Ordførarar vil kjempe for festivalstøtte

Eit fleirtal av ordførarane på stadar som risikerer å miste knutepunktstøtta, er negative til forslaget frå regjeringa, melder NRK. I Trondheim seier ordførar Rita Ottervik (Ap)...

Widvey med krav til UiO

Mens påtroppande språkdirektør og prosjektleiar Åse Wetås saman med dei fem medarbeidarane ho har igjen i Norsk Ordbok i haust gjer ferdig siste bindet...

Satsar ti millionar på dataspel

– Dataspel er ein bransje i vekst, der vi no får til eit tettare næringsretta samarbeid mellom Kulturdepartementet, Filminstituttet og Innovasjon Norge, seier kulturminister...

Styrker Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken skal gi alle elevar eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod. – Fleire rapportar har påvist ujamn kvalitet, og behov for betre samarbeid mellom...

Vil ha litteraturhus over heile landet

Kulturminister Thorhild Widvey lanserte onsdag Nasjonal bibliotekstrategi, saman med direktør i Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre. Det blir ein ny og enklare modell for utviklingsmidlar skal...

Held fast på språkkrava til NRK

Dette går fram av den nye stortingsmeldinga «Open og opplyst» om allmennkringkasting og mediemangfald, som vart lagt fram fredag. – Departementet vil understreka at NRK...

Søndagsopne butikkar på høyring

Debatten er ikkje over, og temperaturen vil nok ikkje gå ned med det første. Regjeringa sendte i dag ut to ulike modellar for søndagsopne...

Borgarleg kamp mot TV-vald

Sidan 2001 har norske TV-kanalar måtta ta omsyn til det såkalla vasskilje-prinsippet. TV-program med scenar eller innslag som kan vere skadelege for mindreåriges fysiske,...
ANNONSE

MEIR OM sensur

MEST LESE