Framsida Tema Svalbard

Tema: Svalbard

– Svalbard er ein varsellampe for kva som kan komme til å skje

– Svalbard er ein varsellampe for kva som kan komme til å skje mange andre plassar på jorda. Det seier Kim Holmén, internasjonal direktør ved Norsk...

Telenor testar 5G og teknologi i Longyearbyen

Ifølgje Klassekampen skal kolbyen på Svalbard bli Noregs nye utstillingsvindauge for grøn teknologi og er allereie godt i gang med å bli såkalla smartby. Fordelane...

Opnar for folkehøgskule på Svalbard

Høyringsforslaget om å endre folkehøgskulelova slik at ho også dekkjer Svalbard har fått brei støtte. – Det er viktig for regjeringa å leggje til rette...

Enorme mengder plast i havisen nord for Noreg

Framtida har tidlegare teke opp plastforureininga i verda, men då har det ofte vore fokus på Asia, Afrika og Stillehavet. Vi tok kontakt med...

Bloggar om svaneøgler

– Eg har alltid interessert meg for paleontologi. Men eg trudde ikkje det gjekk an å bli det i Noreg, seier doktorgradsstipendiat Aubrey Jane...

Det reinaste miljøet i verda er ikkje så reint som vi trur

Då Nansen ville nå nordpolen med Fram - ekspedisjonen sin 1893-1896, gjorde han ei uventa oppdaging: svart snø! Der, i isen midt i Nordishavet,...

Eit reisebrev frå arktisk forsking

Forsking innan arktiske emne er eit av dei mest sentrale forskingsområda for Noreg, og dei seinare åra har interessa og fokuset på arktisk forsking...

Halvparten så mykje søppel på Svalbard

Ei av forklaringane kan vere at Longyearbyen har teke i bruk matavfallskverner, noko som er med på å redusere mengda hushaldsavfall, men samtidig aukar...

Svalbard kan få folkehøgskule

– Den eine staden er ein litt sprø, men samtidig veldig spennande tanke; å bygge folkehøgskulen i gruvene i Svea ettersom drifta her no...

Vordande fangstmenn på Svalbard – eitt år åleine i villmarka

Bård Blæsterdalen (28) og Gard Christophersen (29) skal vidareføre ein fleire hundre år gamal del av Svalbard si kulturhistorie. Dei skal ut på overvintringsfangst og...
ANNONSE

MEIR OM Friluftsliv

MEST LESE