Anders Veberg

Språkrådet har kåra årets ord saman med Gisle Andersen, nyordsforskar ved Norges Handelshøgskule (NHH). Tidlegare har ord som sakte-TV, naving og rosetog blitt årets ord. I år er det framandkrigar eller fremmedkriger, skriv Språkrådet i ei pressemelding.

Sjå video der Gisle Andersen forklarar alle orda i botnen av saka.

LES OGSÅ: Eit forsvar for feilskriving

Syria og Irak
Språkrådet og Andersen har mellom anna nytta eit verktøy som plukkar opp nye ord frå store riksaviser og regionsaviser, og i år har framandkrigar markert seg mest.

– Borgarkrigane i Syria og Irak har prega nyheitsbiletet i år, og konflikten har komme tettare innpå oss ved at nordmenn har reist til krigsområda for å kjempa – hovudsakleg for islamistane, men òg på motstandarane si side, skriv Språkrådet i pressemeldinga.

2014 har vore eit år der me fekk bruk for eit nytt ord, meir treffande enn til dømes leigesoldat og frontkjempar, skriv Språkrådet vidare.

– Framandkrigar er eit treffande ord som me trur vil etablera seg i språket.

Framandkrigar er ikkje eit heilt nytt ord – det dukka opp allereie i 2010, men det var i 2014 det først vart brukt mykje.

LES OGSÅ: Når såg du sist ein zomromcom?

Virale emojis
Det var fleire andre nyord som etablerte seg i 2014, og fleire av dei var muntrare enn framandkrigar.

Som i fleire av dei seinare åra har teknologi og utvikling markert seg – i 2010 var app årets nyord, og sakte-TV frå i fjor. I 2014 var mellom anna viral, emoji og mobilnakke på topp 10-lista.

– Ein ser det stadig oftare: Me sit med bøygd nakke over mobilen eller nettbrettet. Me veit ikkje om belastinga for nakken vert ein folkesjukdom i framtida, men trur at ordet mobilnakke har kome for å bli i språket vårt, seier Språkrådet.

Mobilnakke kom på sjuandeplass i oversikta. På tredjeplass kom faktisk eit låneord frå japansk.

– Ein emoji er eit lite symbol som vert brukt for å uttrykke kjensler i sms-ar eller på sosiale medium. Både bruken av symbola og ordet har auka i år, skriv Språkrådet.

LES OGSÅ: Tone Damli får støtte frå nynorskforkjempar

Her er topplista for nyord i 2014:
1. framandkrigar/fremmedkriger

2. viral

3. emoji

4. pøbelgran

5. stordata

6. gittercelle

7. mobilnakke

8. luseskjørt

9. ståhjuling

10. deleøkonomi

LES OGSÅ: Syriske studentar i krig

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.57
ANNONSE